Radonmätning på arbetsplats

I Sverige uppskattas var fjärde arbetsplats ha en hälsofarlig radonhalt. Som arbetsgivare har du enligt den nya strålskyddslagen ansvar för att kontrollera och hålla radonhalten under referensvärdet 200 Bq/m³.

Kontakta oss för att få prisförslag eller boka ett arbetsplatsbesök.

Två personer som sitter bredvid varandra och har en konversation på ett kontor.

Hur Hemkomfort kan hjälpa till på din arbetsplats

För att säkerställa en säker arbetsmiljö angående radon, följer vi fem steg.

1) Först genomförs en långtidsmätning av radon på arbetsplatsen.
2) Om radonhalten är förhöjd genomförs mätningar under arbetstid för att få ett årsmedelvärde.
3) Vid fortsatt förhöjda halter utför vi radonsanering för att minska radonhalten under arbetstid.
4) Därefter genomförs uppföljningsmätningar i form av både långtidsmätning och under arbetstid.
5) Om dessa uppföljningsmätningar godkänns, anses arbetsmiljön vara säker med avseende på radon.

Få en trygg arbetsplats

En säker och hälsosam arbetsmiljö främjar trivsel och välbefinnande bland de anställda. Genom att minska radonhalten skapar du en tryggare arbetsplats.

Minimera hälsorisken

Minskad radonhalt minskar hälsoriskerna för de anställda. Radon är känt för att vara en potentiell orsak till lungcancer, särskilt hos personer som röker.

Efterlev regelverket

Minska risken för potentiella rättsliga konsekvenser och böter som kan uppstå om arbetsplatsen inte följer de fastställda radongränsvärdena.

Kontakta oss idag

I över 30 år har vi hjälpt tusentals att mäta och sanera radon. Oavsett om du bor i villa, lägenhet, äger flerbostadshus eller behöver mäklarrådgivning så kan vi hjälpa dig till en bättre inomhusmiljö. 

Hemkomfort - Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Varukorg
Rulla till toppen