Radonmätning arbetsplats

Vilka regler gäller för radon på arbetsplatser?

Arbetsmiljöverket kräver att alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare. Detta görs genom mätning med ackrediterade radondosor. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån ska uppföljande mätningar under arbetstid genomföras. Ibland kan även åtgärder behöva vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Var ska jag mäta radon?

Vi på Hemkomfort Svenska Hem & Miljö AB kan hjälpa er med:

Kontakta oss för att få prisförslag eller boka ett arbetsplatsbesök.

Radonmätare i kontorsmiljö

Metodbeskrivning för radonmätning på arbetsplatser SSM

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken