Specialister på inomhusklimat och ventilation sedan 1991

Kontakta oss för en offert.

Fyll i formuläret om du behöver hjälp med installation, reparation, besiktning eller service av ventilation.

Vi har förbättrat ventilation och inomhusklimat i över 30 år

Sedan 1991 har vi förbättrat ventilationer i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Oavsett om du behöver installera nytt, service, eller utföra en OVK så finns vi här för att hjälpa till. Vi hjälper även till med felsökning, underhåll och reparation av befintliga ventilationssystem.

Vi kommer gärna till dig på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just dina behov.

Installation

Installation av nya ventilationssystem gjort på ett professionellt och fackmannamässigt sätt.

Besiktning (OVK)

Vi hjälper dig gärna att utföra OVK-besiktning och kan även hjälpa till att åtgärda anmärkningar. 

Service & underhåll

Vi utför service, rengöring och luftflödesmätning av alla typer av ventilationssystem.

Reparation

Upplever du problem med din ventilation kan vi hjälpa till att felsöka och åtgärda eventuella fel.

Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".
Radon och ventilation - Hemkomfort RadonSpecialisten

Hur vi förbättrar din inomhusmiljö

Kostnadsfritt hembesök

Vi gör ett kostnadsfritt hembesök hos dig för att inspektera, ge råd och höra från dig vad du har för behov. 

Offert och arbetsbeskrivning

Efter det kostnadsfria hembesöket skapar vi en arbetsplan, arbetsbeskrivning, och en offert som skickas till dig.

Arbetet utförs

Våra certifierade hantverkare utför arbetet enligt arbetsbeskrivningen och vi städar alltid upp efter oss. Genom hela arbetet kommunicerar vi vad som gjorts, vad som är kvar, och eventuella lösningsförslag. 

Support efter utfört arbete

När arbetet är klart erbjuder vi support och hjälper dig vid eventuella funderingar eller följdåtgärder som behöver utföras. 

Certifierade yrkesmän
Vi har utbildning från SSM följer deras metodbeskrivning

Radongaranti efter sanering
Vi ger garanti på ett årsvärde under 200Bq/m3

100% Originalfilter
Vi använder endast originalfilter och delar från svenska ventilationstillverkare. 

Köp dina originalfilter hos oss

Att använda sig av originalfilter säkerställer att du får ett filter anpassat specifikt för ditt aggregat med rätt filtreringsförmåga samt rätt tryckfall för att säkerställa ditt ventilationsaggregats funktion och livslängd. Samtliga originalfilter är klassade enligt ISO 16890 som ställer krav på filtrets filtreringsförmåga.

Alla dina ventilationsbesvär som bortblåsta

Dålig ventilation i hemmet eller på arbetsplatsen kan leda till en rad hälsoproblem. Förutom trötthet och huvudvärk, som ofta är de första tecknen, kan långvarig exponering för dålig luftkvalitet orsaka andra allvarliga besvär. I värsta fall kan du utveckla nya allergier, förvärra befintliga andningsproblem såsom astma, och uppleva kroniska luftvägsirritationer.

Dessutom kan brist på frisk luft bidra till en minskning av koncentrationsförmågan och produktiviteten, samt öka risken för bakteriell och viral spridning, vilket kan leda till ökade sjukdomsfall. Dålig luftkvalitet kan även orsaka problem med fuktnivåer i hemmet, vilket kan leda till mögelbildning och en försämrad inomhusmiljö.

Att se till att man har en effektiv och välfungerande ventilation är därför avgörande för både fysisk hälsa och välbefinnande.

FTX-Ventilation

När ett hus har mekanisk fläktstyrd frånluft i form av badrumsfläktar eller t.ex. en takfkläkt, alternativt ventilation via självdrag, tillvaratas inte den varma inomhusluften utan den försvinner ut vilket leder till högre uppvärmningskostnader.

Med FTX-ventilation får du ett väl balanserat ventilationssystem där värmen återvinns och du kan styra luften dit den ska för att skapa en bra inomhusmiljö och ger möjlighet till at sänka husets uppvärmningskostnader.

FTX-ventilation illustration

OVK-besiktning

Våra certifierade kontrollanter utför OVK-besiktningar i både Stockholmsområdet samt Västra Götaland och hjälper dig gärna att utföra OVK-besiktning och kan även hjälpa till att åtgärda anmärkningar från OVK-besiktningar.

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Rengöring, reparation, och service

Hemkomfort hjälper till med konsultation för att tillhandahålla beslutsunderlag för såväl mätningar som åtgärder vid problem med radon. Självklart genomför vi åtgärder för att sänka radonhalten.

Vid radonmätning i flerbostadshus rekommenderas det starkt att utföra mätningar specifikt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt, eller andra liknande vertikala utrymmen som sträcker sig genom fastigheten. Detta är viktigt eftersom markradon kan ta sig upp genom dessa utrymmen och påverka inomhusluften. Att identifiera och adressera dessa riskzoner är avgörande för att upprätthålla en hälsosam inomhusmiljö.

Man som byter filter på ventilation

"Gör-det-själv"-paket för FTX-ventilation

Köp materialet och utför arbetet själv – vi hjälper dig!

Du köper materialet av oss, och vi finns tillgängliga för rådgivning under montagetiden. Detta ingår i FTX-ventilationspaketet:

  • Leverans samt upphämtning av ev. överblivet material
  • FTX-aggregat samt styrpanel med garanti
  • Generell montageinstruktion i form av genomgång på plats
  • Kondensisolering 25 mm för av- och uteluftskanaler
  • Isolering 100 mm för till- och frånluftskanaler
  • Till- och frånluftsdon i vitlackerad plåt
  • Ventilationshuv för tak (endast 2-kupig betongpanna), ventilationsgaller eller väggcombidon för fasad.
  • Ljuddämpare vid aggregat och vid samtliga till- och frånluftsdon.
  • Spirorör/detaljer, montageband, skruv, bits, tejp m.m.
  • Injustering av luftflöden

Vi kan även bistå med exempelvis håltagning, isolering, eller elinstallation om så önskas. Boka ett besök så kommer vi ut och lämnar en offert med uppskattad kostnad för ett “gör-det-själv” paket i just ditt hus.

Leverans och hämtning

Vi erbjuder leverans och upphämtning av material

Instruktioner

Få instruktionerna du behöver för ett lyckat arbete

Delhjälp av vissa moment

Om du behöver kan vi bistå med delar av installationen

Kostnadsfritt hembesök

Vi kommer till dig och lämnar offert för just ditt behov

Det här ingår i "gör-det-själv"-paketet

En bild av en skatteverket dokument som visar ROT avdrag.

Minska kostnaden för arbetet med ROT-avdrag

ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden dock max 50 000 kr per person. Det är vi som ansöker om rot-avdraget och summan dras av på fakturan dock förbehåller vi oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.

För en villa med två ägare finns alltså 100 000 kr i utrymme. Observera att bidraget sammankopplas med bidrag för hushållsnära tjänster vilket innebär att utrymmet redan till viss del kan vara intecknat.

Mer information om ROT-avdraget kan du hitta på Skatteverket.

Kontakta oss idag

Sedan 1991 har vi förbättrat ventilationer i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Vi kommer gärna till dig på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just dina behov.

Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Rulla till toppen