Rengöring av ventilation

Vi utför service, rengöring och luftflödesmätning av alla typer av ventilationssystem. I samband med rengöring av ventilationen kan vi även göra en luftflödesmätning samt injustera ert ventilationsaggregat för att skapa ett bra inomhusklimat och säkerställa att ventilationen fungerar som den ska.

Önskar du hjälp med rengöring, service, injustering eller kontroll av din ventilation så kan du använd länk nedan, ringa oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se.

Godkänd OVK - Åtgärd från OVK besiktning

Felsökning av ventilation

Upplever du problem med er ventilation kan vi självklart hjälpa till att felsöka denna och om möjligt åtgärda felet.
 
I många fall kan man laga ett befintligt ventilationsaggregat eller fläktar genom att byta ut komponenterna i detta och därigenom få en fungerande ventilation i många år till utan att behöva byta ut hela fläkten eller ventilationsaggregatet. 

Det som alltid är bra att fundera över är kostnaden för om fler komponenter börjar gå sönder och jämföra det med kostnaden för att byta till ett nytt ventilationsaggregat eller fläkt som ofta kan ge en bättre totalekonomi med lägre driftkostnader.
 

Läs gärna mer kring om man bör byta ut ett gammalt aggregat här.

Hur ofta behöver man rengöra ett ventilationssystem?

Det finns inga krav på hur ofta man behöver rengöra ett ventilationssystem i ett en- eller tvåbostadshus men rekommendationen är att man rengör sin ventilation minst en gång var 4–6 år beroende på vilka förutsättningar som finns kring ventilationen. Har man ett FTX system kan man titta igenom sitt ventilationsaggregat varje gång man byte filter och dammsuga bort synlig smuts och damm från fläktar och aggregatet. Hur smutsigt det blir i kanaler och filter beror på många saker och har man någon av följande förutsättningar kan det var bra att ha ett tätare intervall mellan rengöring av kanaler och ventilation:

  • Är man många som bor i fastigheten så produceras även mer damm vilket dras in i ventilationssystemets kanaler.
  • Bor man nära en skog eller liknande kan det dras in mycket pollen och liknande i filter.
  • Bor man när en högtrafikerad väg kan även föroreningar från vägen och trafiken dras in i filtret.
  • Har man husdjur kan även det orsaka mer smuts i ventilationen.

Med tiden byggs det upp smuts i kanalerna och ventilationssystemet vilket ger ett sämre luftflöde och även högre motstånd för fläktar. Detta innebär att systemet får arbeta hårdare för att luften ska cirkulera på ett effektivt sätt, något som i slutändan ger en högre energiförbrukning och sliter mer på systemets komponenter.

Vid en grundlig rengöring av ventilationssystemet ingår ofta inte bara borttagning av smuts och damm, utan även en noggrann omjustering av systemet. Denna justering är viktig för att säkerställa att luftflödena inom systemet är optimalt anpassade efter specifika behov och förutsättningar i huset, såsom dess storlek, antalet personer som bor där, och eventuell påverkan av faktorer som radon. Genom att regelbundet ta hand om och serva ventilationssystemet gör man en värdefull investering. Det leder inte bara till en förbättrad luftkvalitet i hemmet, utan bidrar också till att bibehålla och till och med förbättra systemets totala effektivitet.

Dessutom kan regelbunden service och rengöring avsevärt förlänga livslängden på systemets olika komponenter. Detta minskar risken för kostsamma reparationer och underhåll på lång sikt. Ett väl underhållet ventilationssystem säkerställer inte bara en hälsosammare inomhusmiljö, utan kan också ha en positiv inverkan på energiförbrukningen, vilket leder till lägre energikostnader.

Kontakta oss idag

Sedan 1991 har vi förbättrat ventilationer i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Vi kommer gärna till dig på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just dina behov.

Hemkomfort - Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Varukorg
Rulla till toppen