Referensobjekt radonsanering

Vilken skillnad gör egentligen ett FTX system för luftkvaliteten i ett hus och hur väl kan man ta bort radon med ventilation? Effekten av installation av ett FTX system för både radonhalten och luftkvalitén kan ni se nedan på några av de objekt där vi installerat ett FTX system.

Är du också intresserad av ett FTX system för att förbättra din inomhusluft?

Installation av FTX i radhus

I grafen till höger har vi påbörjat en mätning med en elektronisk radonmätare (Spirit radonsensor) innan påbörjad installation. Mätningen har sedan pågått under och efter installation för att kunna se ventilationens effekt på radonhalten och även luftkvaliten i huset.

Installationen påbörjades den 24 april och ventilationssystemet driftsattes den 27 april vid ca 14.00.

Information kring objektet:

FTX system i ett radhus i Farsta med radon från byggnadsmaterialet (blåbetong medel-högstrålande) samt radon från marken.

Förutsättningar:

Radhus på ca 115 m2, 2-plan

Byggår: 1962

Årsmedelvärde från långtidsmätning innan installation: 490 Bq/m3

Ventilation innan installation: Självdrag

FTX installationen:

Installerat aggregat: Östberg Heru 100S EC-y1

Luftomsättning vid inställning normal på aggregat: 0,5 l/s per m2

Fläktinställningar vid inställning normal:

Frånluft: 68%

Tilluft: 65%

VOC: Allmänna föroreningar i luften (Volatile Organic Compounds). Det finns inget tydligt riktvärde för detta men det ger en bra indikation kring luftkvalitén i bostaden. Lågt värde=Renare luft Högre värde=Mer föroreningar i luften.

CO2: En koldioxidhalt över 1 000 ppm (0,1 volymprocent) kan indikera att ventilationens funktion inte är tillräcklig för att ventilera ut föroreningar i luften och att ytterligare kontroller och åtgärder behövs.

Referens radonmätning
Mätning av radonhalt. Mätplats: Master bedroom övre plan. Radonvärdet före och efter installation av FTX.
Referensmätning Radon
Mätning av radonhalt. Mätplats: Kontor på entréplan. Radonvärdet före och efter installation av FTX. I detta fall ser vi högre halter av radon från marken där man även kan göra ytterligare åtgärder som t.ex. tätningar för att minska radonhalten ytterligare.
Referensmätning luftkvalité
Mätning av luftkvalitet. Mätplats: Kontor entréplan. Mätning av luftkvalitén före och efter installation där vi ser en förbättrad luftkvalité efter installationen.Före avser en vecka innan installationen och efter avser en vecka efter installationen.
Referensmätning Luftkvalité
Mätning av luftkvalitet. Mätplats: Sovrum övre plan.
Referensmätning ventilation
Mätning av luftkvalitet. Mätplats: Master bedroom övre plan.
Referensmätning ventilation
Mätning av luftkvalitet. Mätplats: Vardagsrum entréplan.
Varukorg
Rulla till toppen