FTX-ventilation

Sänk din energiförbrukning med upp till 6000 kWh/år 

Luften i ett hus ska vara utbytt efter ca två timmar och många svenska bostäder ligger långt under detta krav.

Med FTX-ventilation får du ett välbalanserat ventilationssystem där värmen återvinns och du kan styra luften dit den ska för att skapa en bra inomhusmiljö och möjlighet att sänka husets uppvärmningskostnader. 

FTX-ventilation - Bild på genomskärning av en villa med ett FTX system för att ge exempel på dess funktion och rördragningar

Vad är FTX-ventilation?

FTX är en mekanisk från-och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

 • F = frånluftsventilation
 • T = tilluftsventilation
 • X = värmeväxling, värmeåtervinning

Denna ventilationslösning blir allt vanligare och innebär att man placerar frånluftsventilation i badrum, WC, kök, tvättstuga och biutrymmen dvs. utsug där man extraherar luft från rummet. Luften som extraheras passerar sedan genom ett filter för att skydda aggregatets komponenter för att sedan passera genom en värmeväxlare som tar tillvara på värmen i den luft som extraheras. 

Den friska luften som tillförs förs in genom tilluftsventilation i sovrum, vardagsrum, och övriga sällskapsrum. Tilluften tas in via utifrån via aggregatet och passerar först igenom ett filter i aggregatet som filtrerar bort pollen, partiklar och föroreningar för att säkerställa ren luft innan luften sedan passerar genom aggregatet värmeväxlare där den värms upp av den värme som återvinns från frånluften i bostaden. Ett ventilationsaggregat sköter hela ventilationssystemet på ett effektivt sätt och placeras ofta i köket, på vinden eller i ett biutrymme.

Mindre risk för fuktproblem

Med en FTX-ventilation inomhus minskar du risken för fuktproblem. Luften kan cirkulera obehindrat och du får ett mer välmående hus.

Renare inomhusluft

Ett FTX-system har effektiva filter som filtrerar bort partiklar som damm, pollen och andra föroreningar. Med styrbar luftomsättning kan du även sänka radonhalten i inomhusluften.

Tystare inomhus

FTX-ventilation har en lägre ljudnivå jämfört med ex. friskluftsventiler som släpper in ljud utifrån obehindrat. Och med ljuddämpare kan man enkelt förhindra ventilationsljud inomhus. 

FTX-ventilation ger ett bättre inomhusklimat

Ett FTX ventilationssystem ger dig ett jämnt och friskt inomhusklimat samtidigt som du spar energi och du får:

 • En tyst ventilationslösning.
 • Ventilation anpassad efter behov.
 • Tempererad friskluft in i bostaden där upp till 85 procent av värmen kan återvinnas.
 • Inga temperatursvängningar inomhus oavsett årstid eller väder.
 • Filtrerad luft på såväl från- som tilluften där smuts och pollen fångas upp i ett filter.
 • Inga problem med att det drar kallt, vilket det kan göra vid installation av friskluftsventiler.
 • En ekonomisk lösning i och med att man återvinner värmen från inomhusluften istället för att skicka ut den varma luften och ta in kall friskluft.
 • Konstant luftomsättning som är oberoende av väder och vind.
 • En högre luftomsättning som vid förhöjda radonhalter kan bidra till att sänka dessa under gällande gräns- och riktvärde för radon, 200 Bq/m3.

Att installera FTX-ventilation medför normalt en högre installationskostnader än enklare ventilationslösningar som friskluftventiler och mekanisk frånluft som t.ex. badrumfläktar men skapar ett värde i bostaden och äen energieffektivare bostad. Vid installation av ett FTX system dras ventilationskanaler till varje rum för att kunna både tillföra och extrahera luft för att skapa ett effektivt luftombyte i bostaden.

Vi har lång erfarenhet av att installera FTX system i befintliga bostäder och är duktiga på att finna lösningar för att dölja kanalinstallationerna i möjligaste mån för att skapa en effektiv och snygg installation. Saknas det utrymmen som t.ex. vind att gömma rörinstallationerna på så går rören både att måla i valfri färg i efterhand eller så kan vi bistå med att bygga in rören i en gipslåda för att dölja dessa i samband med installationen.

FTX-ventilation har även en snabb återbetalningstid – ca fem till tio år. Detta är en investering som alla fastighetsägare borde göra; om inte för ekonomin så för hälsans skull.

FTX-ventilation och energiförbrukning

 • Energieffektivitet: FTX-systemet återvinner värme från den utgående luften för att värma upp den inkommande friska luften. Detta kan leda till betydande energibesparingar, eftersom mindre energi krävs för att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur, vilket är särskilt fördelaktigt under kallare månader.
 • Kostnadseffektivitet över Tid: Även om initiala installationskostnader för FTX kan vara högre än för traditionella ventilationssystem, kan de långsiktiga besparingarna på energikostnader göra det till en kostnadseffektiv lösning över tid.
 • Bidrag till ett Miljövänligare Hem: Genom att använda mindre energi för uppvärmning bidrar FTX-ventilation till en minskning av hemmets koldioxidavtryck, vilket är fördelaktigt för miljön.

Sammanfattningsvis erbjuder FTX-ventilation inte bara en förbättrad luftkvalitet och komfort i hemmet, utan också en energieffektiv lösning som kan minska både energikostnader och miljöpåverkan.

Läs gärna mer i vår FAQ för vanliga frågor kring FTX-ventilation samt för- och nackdelar med FTX-ventilation.

Vill du läsa mer kring FTX- ventilation kan du göra det här.

Tillverkare vi arbetar med:

Vi arbetar med FTX-aggregat från ledande svenska tillverkare. Vi säljer även filter till FTX-aggregat i vår webbshop.

Ventilation Stockholm - Bild på skåpbil från Hemkomfort som står framför en åker.

Hur vi förbättrar din inomhusmiljö

Kostnadsfritt hembesök

Vi gör ett kostnadsfritt hembesök hos dig för att inspektera, ge råd och höra från dig vad du har för behov för att kunna erbjuda bästa möjliga lösning för er. Misstänker ni att ni har radon gör vi även en gammamätning i samband med besöket för att konstatera om det kommer radon ifrån byggnadmaterialet.

Offert och arbetsbeskrivning

Efter det kostnadsfria hembesöket skapar vi en arbetsplan, arbetsbeskrivning, och en offert anpassad efter förutsättningar och behoven hos er som skickas till dig. 

Arbetet utförs

Våra certifierade hantverkare utför arbetet enligt arbetsbeskrivningen och vi städar alltid upp efter oss. Genom hela arbetet kommunicerar vi vad som gjorts, vad som är kvar, och eventuella lösningsförslag. 

Support efter utfört arbete

När arbetet är klart erbjuder vi support och hjälper dig vid eventuella funderingar eller följdåtgärder som behöver utföras. 

Kontakta oss idag

Sedan 1991 har vi förbättrat ventilationer i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Vi kommer gärna till dig på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just dina behov.

Hemkomfort - Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Varukorg
Rulla till toppen