Allt om radon och ventilation

Vad är för- och nackdelar med ett FTX system?

Ett FTX system ger god ventilation med effektiv värmeekonomi och låga underhållskostnader. Med ett nytt modernt aggregat kan du även nyttja en mängd funktioner som kan ge ett mer behagligt inomhusklimat både på sommaren och vintern genom funktioner som ”frikyla”, bättre värmefördelning, mindre fukt i våtutrymmen med mera.

Ett FTX system ger även filtrerad och uppvärmd luft in som gör att du slipper obehag från kall luft som kommer in från friskluftsventiler. FTX system har även effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften. Med ett FTX system minskar även mängden ljud utifrån som kan komma in, speciellt i stadsmiljö där ljudet vid friskluftsventiler istället kan komma in obehindrat.

Någonting som ofta dyker upp i diskussioner kring FTX-system är rädslan för oljud, till exempel i sovrummet, och att det blir överhörning mellan rum i huset. Ett ventilations­aggregat genererar en del ljud som transporteras i kanalerna men detta kan motverkas genom att sätta in ljuddämpare.

Ljuddämpare kostar generellt inte så mycket och ofta sätter man mer än en ljuddämpare mellan aggregatet och sovrummet som då mer eller mindre eliminerar ljudet. Ett modernt aggregat som är installerat med ljuddämpare skapar därmed väldigt lite ljud. Ljud som leds mellan rum i huset, ”överhörning,” kan även det åtgärdas med enklare ljuddämpare.

Eftersom FTX-systemet både blåser in och suger ut luft samtidigt krävs inte lika stort undertryck som med frånluftsventilation. Därför fungerar köksfläkten mycket bättre och det är lättare att tända braskaminen. I många aggregat finns även brasfunktion som gör detta ännu enklare att tända braskaminen genom att den ökar mängden tilluft som tillförs i huset och minskar mängden luft som extraheras för att underlätta tändningen av brasan.

Fördelar med FTX-ventilation

 • Återvinner värmen i luften som extraheras från huset med upp till 85% och ger tempererad friskluft in i bostaden.
 • Värmeåtervinning även om uppvärmningssystemet är avstängt.
 • Luftutbytet blir mycket bättre än med självdrag eller frånluftsventilation med friskluftsventiler.
 • Minskar risken för fuktproblem och ger ett mer välmående hus.
 • Ventilationen fungerar som den ska även om man öppnar ett fönster.
 • Ventilationen påverkas inte av vindar – inget drag eller kallras som kan uppstå som vid friskluftsventiler.
 • Filtrerad tilluft vilket tar bort pollen och andra orenheter i luften som ger sämre luftkvalitet.
 • Bara ett tilluftsfilter och frånluftsfilter som bytes ut, istället för ett vid varje fönster plus hål som behöver rengöras.
 • Enkel och till stor del passiv konstruktion som har få delar som kräver underhåll eller kan gå sönder.
 • Bättre driftsekonomi än med självdrag och frånluftsventilation med friskluftsventiler.
 • Ventilation som är anpassad efter behov.
 • Möjlighet till högre luftomsättning vid t.ex. radon som kan bidra till att sänka radonhalten i inomhusluften.

Nackdelar med FTX-ventilation

 • Ett svagt susande från tilluftsdonen i sovrummet skulle kunna upplevas som störande av känsliga personer men kan åtgärdas med en bra ljuddämpare.
 • Mekaniskt system som kräver visst underhåll.
 • Högre initial installationskostnad.

FTX-ventilation och ekonomi

Balanserad ventilation kräver visserligen separata kanaler, men få rörliga delar ger låga service- och underhållskostnader vilket ger en snabb återbetalningstakt. Återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på ca fem till tio år. Detta är en investering som alla fastighetsägare borde göra; om inte för ekonomin så för hälsans skull. Socialstyrelsen och Boverket rekommenderar att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket betyder att luften i bostaden ska vara utbytt efter ca två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav.

Det finns flera olika uppskattningar kring vad man kan spara genom att byta till ett FTX system och det är flera faktorer som spelar in i kalkylen. Enligt energi och klimatrådgivningen ger installation i en medelstor villa en besparing av husets energibehov med ca 3000-6000 kWh/år. Förutom direkta besparingar får du även ett bättre inomhusklimat, mindre risk för fuktproblem inomhus och renare luft inomhus med mindre pollen och andra föroreningar.

Kontakta oss om du vill installera FTX-ventilation

 

FTX aggregat på vind
Exempel på installation av FTX på vind med mjuka ljuddämpare på aggregatet för att minska ljudet i huset. Man kan även sätta ljuddämpare precis innan till- och frånluftsdon för att minska ljudet ytterligare vid behov. Med ljuddämpare och ett vindsmonterat aggregat blir systemet ofta väldigt tyst.
Rulla till toppen