Allt om radon och ventilation

Tar filtren i mitt ventilationssystem upp pollen och andra farliga partiklar?

Vad dina filter tar upp för partiklar beror på vilken filterklass dessa har. Filter kan delas upp i två huvudgrupper: Grovfilter och Finfilter.

Grovfilter har hög genomsläppningsgrad och används för att fånga upp större partiklar och belastas därmed ofta inte lika hårt som finfilter och därmed blir livslängden ofta längre för dessa filter. Vanligaste utförandet på grovfilter är:

 • G2
 • G3
 • G4

Finfilter är som namnet anger ett finare filter med högre filtreringsgrad än grovfilter. Finfilter finns i följande filterklasser:

 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9

Standard i de flesta nyare aggregaten för privatbostäder är idag F7 på både till och frånluft. F8-F9 används generellt inte i bostadshus på andra platser där kraven på filtrering är högre. Ett filter i F7-klassen tar upp farliga partiklar som kan leta sig in från utomhusmiljö t.ex. pollen, avgaser och andra utsläpp.

Sedan 1 juli 2018 använder man även en ny klassning av filter som ersätter den gamla klassificeringen. Kort om denna filterklassning finner du nedan.

De nya filterklasserna – i princip

Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret skiljer av. Filtren deklareras med både klass och avskiljningsförmåga i viktprocent, där procenttalet är avrundat nedåt till närmaste femtal. För att få klassas måste ett filter avskilja minst 50 viktprocent av partiklarna i storleksklassen.

Filterklasser enligt ISO 16890

Klass enligt
ISO 16890

ePM1

ePM2,5

ePM10

grov

Avskiljningsförmåga

50 – 95 %

50 – 95 %

50 – 95 %

inget krav

Storlek hos partiklarna

upp till 1 µm*

upp till 2,5 µm*

upp till 10 µm*

alla storlekar

 

Exempel på partikelstorlekar

 • mindre än 1 µm*
  Sotpartiklar från dieselavgaser och förbränning, virus, smog
 • 1 – 10 µm*
  Partiklar från däckslitage, oljerök, mögelsporer
 • större än 10 µm*
  Pollen, grovt damm

Källa: Svenskventilation

Filterset Saleryd Loke
Exempel på påsfilter i klass ePM1/F7
Filterset Flexit Nordic S4 - Hemkomfort RadonSpecialisten
Exempel på planfilter i klass ePM1/F7
Rulla till toppen