OVK-Besiktning

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Vi utför OVK-besiktningar i både Stockholmsområdet samt Västra Götaland och hjälper dig gärna att utföra OVK-besiktning och kan även hjälpa till att åtgärda anmärkningar från OVK-besiktningar. Fyll formuläret nedan så kontaktar vid dig för hjälp med din OVK besiktning!

Man mäter luftflöden

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Certifierade funktionskontrollanter kan du hitta på Boverkets hemsida.

Kravet på OVK finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Här kan du läsa om reglerna i korthet. Du kan också välja att läsa hela Boverkets regelsamling för OVK.

Kravet på OVK sedan 1991

Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden, hos kommunens byggnadsnämnd, från regelbundna kontroller.

Certifierade kontrollanter

Certifierade funktionskontrollanter kan du hitta på Boverkets hemsida. Hemkomfort är ett alternativt.

Boverkets regelsamling för OVK

Här kan du läsa om reglerna i korthet.

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssytem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation6 år
En- tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilationEndast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Behöver du hjälp med OVK-besiktning?

Önskar du mer information, att boka in en OVK-besiktning, eller vill ha en offert för OVK-besiktning, fyll i formuläret nedan så kontaktar vid dig så snart som möjligt.

Kontakta oss idag

Sedan 1991 har vi förbättrat ventilationer i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Vi kommer gärna till dig på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just dina behov.

Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Rulla till toppen