Referensobjekt ventilation

Vilken skillnad gör egentligen ett FTX system för luftkvaliteten i ett hus och hur väl kan man ta bort radon med ventilation? Effekten av installation av ett FTX system för både radonhalten och luftkvalitén kan ni se nedan på några av de objekt där vi installerat ett FTX system.

Är du också intresserad av ett FTX system för att förbättra din inomhusluft?

Installation av FTX i radhus

I grafen till höger har vi påbörjat en mätning med en elektronisk radonmätare (Spirit radonsensor) innan påbörjad installation. Mätningen har sedan pågått under och efter installation för att kunna se ventilationens effekt på radonhalten och även luftkvaliten i huset.

Installationen påbörjades den 24 april och ventilationssystemet driftsattes den 27 april vid ca 14.00.

Information kring objektet:

FTX system i ett radhus med radon från byggnadsmaterialet (blåbetong medel-högstrålande) samt radon från marken.

Förutsättningar:

Radhus på ca 115 m2, 2-plan

Byggår: 1962

Årsmedelvärde från långtidsmätning innan installation: 490 Bq/m3

Ventilation innan installation: Självdrag

FTX installationen:

Installerat aggregat: Östberg Heru 100S EC-y1

Luftomsättning vid inställning normal på aggregat: 0,5 l/s per m2

Fläktinställningar vid inställning normal:

Frånluft: 68%

Tilluft: 65%

Mätparametrar för luftkvalité:

Mätningarna är gjorda en vecka innan installation och sedan en vecka efter färdig installation (mätare Airthings wave plus). 

VOC: Avser mängden allmänna föroreningar i inomhusluften (finns inget definierat allmänt riktvärde). Lägre värde=renare luft

Co2: Anger koldioxidhalten inomhus. Bör ligga på 600-800 ppm i en väl ventilerad bostad. Ska ligga under 1000 ppm. 

Referensmätning luftkvalité
Mätning av luftkvalitet. Mätplats: Kontor entréplan. Mätning av luftkvalitén före och efter installation där vi ser en förbättrad luftkvalité efter installationen.Före avser en vecka innan installationen och efter avser en vecka efter installationen.
Referensmätning Luftkvalité
Mätning av luftkvalitet. Mätplats: Sovrum övre plan.
Referensmätning ventilation
Mätning av luftkvalitet. Mätplats: Master bedroom övre plan.
Referensmätning ventilation
Mätning av luftkvalitet. Mätplats: Vardagsrum entréplan.

Behövs service av ett FTX system?

Hur stor påverkan har smutsiga filter och kanaler på din ventilation och på ditt ventilationsaggregat?

Information kring objektet för referensmätningen:

  • Villa 3-plan i Västerhaninge
  • FTX på det två övre planen
  • Flexit Uni 2 på “kattvind”
  • ca 120 m2 
  • Ca åtta år sedan installation
  • Ingen förhöjd radonhalt i huset.
Fläktinställningar:
Tilluft 85 % på normal
Frånluft 74 % på normal
Temperatur på 18°

Vid en referensmätning innan en kanalrensning med filterbyte och service av ett aggregat fick vi följande värden: 

Luftflöden innan service och byte av filter:

Tilluft:
Sovrum: 11 l/s
Övre gästrum: 13 l/s
Barnrum: 9 l/s
Vardagsrum: 20 l/s
Totalt: 53 l/s

Frånluft:
Wc entré: 9 l/s
Övre badrum: 21.5 + 15.5 l/s
Trappa: 12.5 l/s
Totalt: 58 l/s

Luftflöden efter service och byte av filter:

Tilluft:
Sovrum: 13
Övre gästrum: 15
Barnrum: 10.5
Vardagsrum: 23
Totalt: 61.5 (ökning med 8,5 l/s)

Frånluft:
Wc entré: 9.5
Övre badrum: 22.5 + 16
Trappa: 14
Totalt: 62.5 (ökning med 4,5 liter)

Luftkvalitet före och efter service:

Innan filterbyte:

Genomsnittlig co2:
Barnens sovrum: 608 ppm
M-Sov: 725 ppm
Vardagsrum: 566 ppm

VOC:
Barnens sovrum: 375 ppb
M-Sov: 186 ppb
Vardagsrum: 135 ppb

Efter filterbyte (skillnad inom parantes):

Barnens sovrum: 563 ppm (ca -7,5%)
M-Sov: 668 ppm (ca -8%)
Vardagsrum: 530 ppm (ca -6,5%)

VOC:
Barnens sovrum: 220 ppb (ca -41%)
M-Sov: 160 ppb (ca -14%)
Vardagsrum: 135 ppb (ca 0%) 

Elförbrukning per månad i snitt under juni-aug: 83,78 kWh per månad. Värmare aktiverad men har inte behövts under den aktuella perioden.

Luftflöden efter service
Barnrum
Luftflöden efter service
Master bedroom
Luftflöden efter service
Vardagsrum

Vad blir effekten av filterbyte och kanalrensning?

I detta fall kan vi se att smutsiga filter påverkar luftflödena i ventilationssystemet och vi får ett ökat luftflöde med 8,5 l/s på tilluften samt 4,5 l/s på frånluften efter filterbyte och kanalrensning. 

Har man radon i huset kan detta göra skillnad för radonhalten då luftomsättningen minskar och det kan även som i detta fall skapa ett större undertryck som kan påverka radonhalten i huset. 

Avseende luftkvalitén så kan vi se skillnaderna på CO2 nivån samt VOC (allmänna föroreningar i inomhusluften) i graferna ovan med mätning före och efter. Vi kan se en generellt lägre nivå av både CO2 samt VOC i samtliga rum men med varierande grad av effekt.  

Har ni frågor kring våra referensobjekt, kontakta oss gärna på 08-604 97 00 eller info@hemkomfort.se 

Rulla till toppen