Energieffektivisering i småhus – Energibidrag

Från juli 2023 kan man som ägare av småhus söka bidrag för att energieffektivisera småhus. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus.

För att ta del av bidraget måste följande vara uppfyllt:

 • Du ska äga huset och bo i det stadigvarande (det ska vara en permanentbostad). 
 • Småhuset ska värmas upp med direktverkande el eller vattenburet system som värms upp av el eller gasförbränning.
 • för att få bidrag till klimatskärmsåtgärder ska du ha fått ett positivt beslut om bidrag till värmesystemsåtgärder för samma småhus.
 • Materialet för åtgärderna ska ha beställts tidigast 8 november 2022.
 • Utföraren av åtgärden ska vara godkänd för F-skatt
 • Bidraget omfattar endast åtgärder som avser utrymmen som är uppvärmda och inte utbyggnad till att värma utrymmen som inte tidigare varit uppvärmda.
 • Materialkostnaden behöver vara högre än 20 000 kr för att du ska få bidrag.
 • Du kan endast söka bidrag två gånger, en för värmesystemsåtgärder och en för klimatskärmsåtgärder. Installation av FTX är en värmesystemsåtgärd. Bidrag för klimatskärmsåtgärder får kan endast ansökas om i kombination med att du fått bidrag för värmesystemsåtgärder. 

Bidraget gäller för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel när du installerar ett FTX-aggregat. Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, som högst kan du få 30 000 kronor. 

Hur ansöker jag om bidrag?

 • Ansökan görs via Boverkets hemsida 
 • Tänk på att göra en ansökan om bidrag inom fyra månader från det att du har påbörjat åtgärderna och innan den 1 juni 2025. 
 • Skulle ni ha påbörjat åtgärder mellan 8 november 2022 och 15 mars 2023 så ska ansökan om bidrag göras inom 10 från det att ni påbörjat åtgärderna.
 • Åtgärden ses som påbörjad när arbetet med installation av åtgärden har påbörjats 
 • Du kan även ansöka om ROT-avdrag i kombination med energibidraget. 

Efter ansökan gör Länsstyrelsen en prövning av er ansökan och kontakta er om de skulle behöva kompletteringar. När det gjort klart prövningen får ni ett besked kring beslutet med information kring vad ni behöver göra vid eventuellt beviljat bidrag.  Ansökan om utbetalning ska göras senast sex månader efter åtgärderna färdigställts och senast den 1 oktober 2025. Skulle åtgärderna ha färdigställts innan ni fått besked om bidrag beviljats så ska utbetalningen begäras inom tre månader från dagen för ert beslut men senast den 1 oktober 2025. 

Boverket har gjort en bedömning att ett FTX -system kan betraktas som ett luftburet värmedistributionssystem i förordningen mening och ska därmed omfattas av bidraget. Läs mer om det här.

Passa på att installerat ett FTX system idag och nyttja energibidraget! 

Läs mer eller ansök om bidrag för energieffektivisering av småhus här!

Med ett FTX-system får ni även flera fördelar:

Ett FTX system ger god ventilation med effektiv värmeekonomi och låga underhållskostnader. Med ett nytt modernt aggregat kan du även nyttja en mängd funktioner som kan ge ett mer behagligt inomhusklimat både på sommaren och vintern genom funktioner som ”frikyla”, bättre värmefördelning, mindre fukt i våtutrymmen med mera.

Ett FTX system ger även filtrerad och uppvärmd luft in som gör att du slipper obehag från kall luft som kommer in från friskluftsventiler. FTX system har även effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften. Med ett FTX system minskar även mängden ljud utifrån som kan komma in, speciellt i stadsmiljö där ljudet vid friskluftsventiler istället kan komma in obehindrat.

Någonting som ofta dyker upp i diskussioner kring FTX-system är rädslan för oljud, till exempel i sovrummet, och att det blir överhörning mellan rum i huset. Ett ventilations­aggregat genererar en del ljud som transporteras i kanalerna men detta kan motverkas genom att sätta in ljuddämpare.

Ljuddämpare kostar generellt inte så mycket och ofta sätter man mer än en ljuddämpare mellan aggregatet och sovrummet som då mer eller mindre eliminerar ljudet. Ett modernt aggregat som är installerat med ljuddämpare skapar därmed väldigt lite ljud. Ljud som leds mellan rum i huset, ”överhörning,” kan även det åtgärdas med enklare ljuddämpare.

Eftersom FTX-systemet både blåser in och suger ut luft samtidigt krävs inte lika stort undertryck som med frånluftsventilation. Därför fungerar köksfläkten mycket bättre och det är lättare att tända braskaminen. I många aggregat finns även brasfunktion som gör detta ännu enklare att tända braskaminen genom att den ökar mängden tilluft som tillförs i huset och minskar mängden luft som extraheras för att underlätta tändningen av brasan. 

Självklart är ni välkomna att kontakta oss vid frågor eller funderingar kring energibidraget.

Energibidrag - Skåpbil med texten ventilation.
Varukorg
Rulla till toppen