Radonmätning flerbostadshus

Mätning av radon i flerbostadshus

SSM rekommenderar att mätning sker i ett visst urval av lägenheter för att få en bild av radonsituationen i fastigheten. Mätningar bör ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s. där det inte finns källare under bostaden. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan och mätningar bör täcka minst 20 procent av lägenheterna i de högre belägna planen. Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Konsultation/åtgärder

Hemkomfort hjälper till med konsultation för att tillhandahålla beslutsunderlag för såväl mätningar som åtgärder. Självklart genomför vi åtgärder för att sänka radonhalten. Med garanti!

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken