Flerbostadshus

Som ägare av flerbostadshus är du skyldig att hålla radonhalten under referensvärdet 200 Bq/m³. Vi hjälper dig med mätning, konsultation och underlag för rapportering till kommunen så du kan undvika vite.

Lägenhetsbalkonger i profil. Västra Holmgatan.

Hur Hemkomfort kan hjälpa till

Hemkomfort hjälper till med konsultation för att tillhandahålla beslutsunderlag för såväl mätningar som åtgärder vid problem med radon. Självklart genomför vi åtgärder för att sänka radonhalten. Radonmätning i flerbostadshus bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Vi mäter

Vi hjälper er att mäta radonhalten för att få ett korrekt årsmedelvärde och tillhandahålla beslutsunderlag..

Vi sanerar

Vid behov hjälper vi er att få ned radonhalten, och ge era boende en bättre, hälsosammare inomhusmiljö.

Vi erbjuder radongaranti

När arbetet är utfört lämnar vi radongaranti på att radonhalten håller sig under rekommenderat riktvärde från SSM. 

Radonmätning i flerbostadshus

SSM rekommenderar att mätning sker i ett visst urval av lägenheter för att få en bild av radonsituationen i fastigheten. Mätningar bör ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s. där det inte finns källare under bostaden. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan och mätningar bör täcka minst 20 procent av lägenheterna i de högre belägna planen. Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Konsultation och åtgärder vid radonproblem

Hemkomfort hjälper till med konsultation för att tillhandahålla beslutsunderlag för såväl mätningar som åtgärder vid problem med radon. Självklart genomför vi åtgärder för att sänka radonhalten. Med garanti!

Offertförfrågan radonmätning

Skicka in en offert för att få pris på radonmätning i ditt bestånd av flerbostadshus.

Kontakta oss idag

I över 30 år har vi hjälpt tusentals att mäta och sanera radon. Oavsett om du bor i villa, lägenhet, äger flerbostadshus eller behöver mäklarrådgivning så kan vi hjälpa dig till en bättre inomhusmiljö. 

Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Rulla till toppen