Mätning av radon i flerbostadshus

SSM rekommenderar att mätning sker i ett visst urval av lägenheter för att få en bild av radonsituationen i fastigheten. Mätningar bör ske i alla lägenheter med direkt markkontakt, d.v.s. där det inte finns källare under bostaden. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan och mätningar bör täcka minst 20 procent av lägenheterna i de högre belägna planen. Mätning bör göras i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Konsultation och åtgärder vid radonproblem

Hemkomfort hjälper till med konsultation för att tillhandahålla beslutsunderlag för såväl mätningar som åtgärder vid problem med radon. Självklart genomför vi åtgärder för att sänka radonhalten. Med garanti!

Offertförfrågan radonmätning

Skicka in en offert för att få pris på radonmätning i ditt bestånd av flerbostadshus.

  Kontaktuppgifter


  Om fastigheten

  Fastighetens adress


  Antal byggnader, lägenheter och våningsplan


  Vad har fastigheterna för nyckelsystem?
  Huvudnyckel/TubnyckelEnskilda nycklar

  Jag vill ha offert på*

  Något att tillägga?


  Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

  Butik

  Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

  I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

  Till butiken