Köpa eller sälja bostad

Radon vid husköp – det här behöver du tänka på

Radon räknas inte som ett dolt fel vid husköp. Det innebär att köparen själv måste ta reda på om huset är ett “radonhus” eller inte. Man kan eventuellt få hjälp av kommunen för att ta reda på om en fastighet är mätt tidigare. Som köpare bör du därför, om underlag inte finns i handlingarna, utföra en radonmätning och besiktning innan köpet. Om långtidsmätning inte är möjlig bör minst korttidsmätning genomföras, detta tar ca 10 dagar. Vi hjälper till med dessa åtgärder och lämnar givetvis kostnadsförslag på åtgärder om radonproblem upptäcks. Tiden är ofta en viktig faktor i samband med budgivning och kontraktsskrivning men vi hjälper dig få grepp på vilka kostnader eventuell radonförekomst medför.

Radon vid husförsäljning – detta är bra att göra inför en försäljning

Planerar du att sälja ditt hus är det en bra ide att i god tid göra en långtidsmätning. Vi rekommenderar alltid att du som säljare av en fastighet lämnar information kring eventuellt förhöjda radonhalter. Observera att den bara kan göras under tiden oktober – april. Visar mätningen att huset inte har radon över gränsvärdet har du en seriös dokumentation. Överskrides gränsvärdet kan du utföra åtgärder för att underskrida gränsvärdet alternativt ha ett underlag som redovisar kostnaden för en sådan åtgärd med garanti. Hemkomfort ger dig snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet.

Visste du det här om radon?

Beställ mätdosa redan idag

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken