Radonmätare

Radonmätning Villa

550,00 kr1990,00 kr

Specifikationer

Radonmätning villa

En långtidsmätning med Radtrak3® radonmätare ger ett korrekt årsmedelvärde när du behöver mäta radonhalten i din villa, lokal eller arbetsplats. Den passiva mätaren i form av en radondosa används för tillförlitlig mätning av radonhalten.

Det är enkelt att göra en radonmätning.

 • Placering av detektorer görs enligt instruktion som ingår i paketet
 • Logga in på Mina sidor enligt instruktioner i paket och fyll i dina uppgifter, startdatum och vart du placerat detektorerna
 • Detektorerna ska vara placerade på samma ställe i minst 60 dagar innan de returneras till laboratoriet
 • För att en långtidsmätning ska vara tillförlitlig måste den genomföras under eldningssäsong (1 oktober – 30 april)
 • Viktigt! Mätningen ska vara klar senast den 30 april detta innebär att mätningen måste påbörjas senast den sista februari för att man ska kunna få ett årsmedelvärde.

I tjänsten ingår utöver detektorer

 • Frakt och returkuvert för kostnadsfri retur till laboratorium
 • Mätinstruktioner som visar var detektorerna ska placeras
 • Analys och mätrapport från ackrediterat laboratorium
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

Du behöver minst 2 detektorer för 1-2 våningsplan, 3 detektorer för 3 våningsplan o.s.v. (vi rekommendar att mätning utförs på samtliga våningsplan oavsett typ av utrymmen). Normalt sett bör detektorerna placeras i vistelserum (sovrum och vardagsrum)

Det är alltid bra att beställa extra detektorer för de rum där man vistas mycket exempelvis i sovrum.

Har du frågor kring radonmätning?

Kontakta oss!

Hur du mäter radon

En långtidsmätning med Radtrak3® ger ett korrekt årsmedelvärde. Används för tillförlitlig mätning av radon.

Så här går du tillväga:

 • Placering av detektorer görs enligt instruktion som ingår i paketet
 • Logga in på Mina sidor enligt instruktioner i paket och fyll i dina uppgifter, startdatum och vart du placerat detektorerna
 • Detektorerna ska vara placerade på samma ställe i minst 60 dagar innan de returneras till laboratoriet
 • För att en långtidsmätning ska vara tillförlitlig måste den genomföras under eldningssäsong (1 oktober – 30 april)

Utöver detektorer ingår även:

 • Frakt och returkuvert för kostnadsfri retur till laboratorium
 • Mätinstruktioner som visar var detektorerna ska placeras
 • Analys och mätrapport från ackrediterat laboratorium
 • Mätning som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning

Du behöver två detektorer för 1-2 våningsplan, rekommendationen är sedan att ha en dosa per våningsplan i fastigheten, har du t.ex. tre våningar så rekommenderas tre dosor. I den mån det möjligt bör dosorna placeras i vistelserum (sovrum och vardagsrum) vid mätningen.

Det är alltid bra att beställa extra detektorer för de rum där man vistas mycket, exempelvis i sovrum.

Viktigt att tänka på

För att radonmätningen ska vara så tillförlitlig som möjligt bör du tänka på dessa saker:

 • Detektorerna ska vara placerade på samma ställe i minst 60 dagar innan de returneras till laboratoriet
 • För att en långtidsmätning ska vara tillförlitlig måste den genomföras under eldningssäsong (1 oktober – 30 april)
 • Du behöver minst 2 detektorer för 1-2 våningsplan, 3 detektorer för 3 våningsplan o.s.v. (vi rekommenderar att mätning utförs på samtliga våningsplan oavsett typ av utrymmen). Normalt sett bör detektorerna placeras i vistelserum (sovrum och vardagsrum).
 • Det är alltid bra att beställa extra detektorer för de rum där man vistas mycket exempelvis i sovrum.

Radon – Hur du mäter radonhalten och när är det farligt

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken och kan tränga in i byggnader och orsaka hälsoproblem.

Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Radondöttrarna kan fastna i våra luftvägar vid inandning. När sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna som kan skada våra luftvägar och lungor, i värsta fall kan de orsaka cancer.

WHO (World Health Organization) bedömer att ca 3-14 % av alla lungcancerfall har koppling till radon.

Strålningen från radondöttrarna kan ge höga stråldoser i bostäder/fastigheter (arbetsplatser, skolor, offentliga miljöer m.fl.).

Det är viktigt att mäta radon vid husköp och försäljning, på arbetsplatser, och i lägenheter för att kunna beställa radonsanering vid för höga halter.

Material som innehåller radon

Blåbetong

Blåbetong är ett byggmaterial som innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller. Förutom radon avger det också gammastrålning.

Materialet producerades och användes flitigt mellan 1929 och 1975 i bland annat väggar och bjälklag. Blåbetong i en bostad, byggnad eller ett hus behöver inte automatiskt betyda höga radonhalter. Avgörande är bland annat vilka delar som består av blåbetong och hur ventilationen fungerar. Det enda sättet att ta reda på om man har ett radonproblem är att mäta.

Radon i jord och berggrund

Jordarter och berggrund som innehåller radium avger radon till markluften. Den radonhaltiga markluften kan sugas in till inomhusluften genom otätheter i husgrunden och ge upphov till höga radondotterhalter. Risken för radon från marken måste beaktas för 80% av Sveriges yta.

Grundvatten och dricksvatten

Radon i dricksvatten kan förekomma framförallt i vatten från egna brunnar. Radon i vatten kan vara farligt på två sätt:

 1. Genom att man får i sig radon när man dricker vattnet
 2. Att vattnet avger radon till inomhusluften.

Det är enkelt att mäta radon i vatten genom ett vattenprov som skickas till ett mätlaboratorium.

Hur du mäter radon

Radonmätning kan göras med hjälp av olika typer av utrustning. Den mest vanliga metoden är att använda en radonmätare, som är en enhet som mäter radonnivåerna i luften.

Du mäter radon genom korttidsmätning eller en långtidsmätning.

Korttidsmätning sker vanligtvis under 2-7 dagar, och ger endast en indikation om årsmedelvärdet. Dessa är lämpliga när du behöver mäta radonhalten inför köp eller försäljning av bostäder.

Långtidsmätning sker under minst 60 dagar. Långtidsmätning ger en mer exakt bild av radonnivåerna över tid. En långtidsmätning måste göras under eldningssäsongen (1 oktober – 1 april) och mätningen utförs minst under två månader.

Var ska man mäta radon?

Radonmätning bör utföras i de utrymmen där människor vistas mest, till exempel sovrum eller vardagsrum. Det är viktigt att mäta radonnivåerna i alla våningsplan i en byggnad, eftersom nivåerna kan variera beroende på byggnadens ålder, konstruktion och andra faktorer.

Vad är acceptabla radonnivåer?

Den acceptabla nivån av radon varierar mellan olika länder och organisationer. I Sverige är den rekommenderade nivån 200 Bq/m3. Det är viktigt att notera att det inte finns någon helt säker nivå av radon. Ju högre radonnivåer, desto högre risk för hälsoproblem.

Även nivåer under de rekommenderade nivåerna kan vara skadliga om exponeringen sker under en längre tid.

Finns det radon hos mig?

I Sverige är de högsta halterna av radon vanligtvis associerade med områden där marken innehåller granit. Här kan du se en karta över radonhalten i Sverige som visar var radonhalten är som högst, och om det finns radon i just ditt område.

Det är viktigt att notera att radonhalterna kan variera inom en region och även inom en enskild byggnad. Därför är det viktigt att genomföra regelbundna radonmätningar för att fastställa radonhalterna och vidta åtgärder om nivåerna är höga.

Vad kan jag göra om jag misstänker förhöjda halter av radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten beräknar att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med halter av radon som är högre än referensnivån (200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3)).

När förhöjda radonhalter misstänks ska man börja med en radonmätning. Denna kan göras över en längre tid, för att få reda på årsmedelvärdet, och ska då utföras under minst 60 dagar, under perioden oktober till april. Vid t.ex. husförsäljning eller köp av bostad kan man utföra en radonmätning under kortare tid, från 24 timmar till 10 dygn. Detta ger istället endast en indikation om årsmedelvärdet, och inte ett faktiskt bestämt radonvärde.

Nu till de goda nyheterna. Det är enkelt att mäta radon och du kan göra det själv i ditt hem. Se våra produkter för radonmätning till långtidsmätning eller korttidsmätning.

Efter detta, om höga radonhalter har upptäckts, bör radonsanering utföras

Mer om radonmätning

Här kan du läsa mer om radonmätning samt hur vi på Hemkomfort kan hjälpa er med det:

 1. Radonmätning vid husköp och försäljning
 2. Radonmätning på arbetsplats
 3. Radonmätning i lägenheter
 4. Radonsanering
 5. Hur du gör radonsanering själv
 6. Radonmätning för mäklare
Varukorg
Rulla till toppen