Radonsanering

Konsultation och åtgärdsförslag för radonsanering

När förhöjda radonhalter konstaterats genom radonmätning samt besiktning bör radonsanering genomföras. Beroende på källan (byggmaterial och/eller marken) till de förhöjda radonhalterna finns olika metoder för radonsanering.

Vi erbjuder konsultation och åtgärdsförslag för radonsanering. Kontakta oss för att boka tid för ett hembesök där vi kan se förutsättningarna på plats och utifrån dessa lämna ett lämpligt åtgärdsförslag. Vi gör detta besök helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser i vårt närområde. Efter utfört besök lämnas ett skriftligt åtgärdsförslag.

Vid beställning av radonsanering får ni

Kontakta oss för offert på radonsanering

Vi är experter och arbetar med radonsanering genom

Olika åtgärder för att minska radon

Radonsug

Radonsugen bygger på att sänka lufttrycket i marken under fastigheten. En fläkt suger radonhaltig luft från en eller flera punkter under bottenplattan. Fläkten monteras på taket, vind, källaren eller i utvändig låda och ansluts med kanal. Radonsugen kräver vissa ingrepp i byggnaden, bl a måste hål tas upp i bottenplattan. En radonsug har en relativt låg drifts- och installationskostnad. Den ger en reducering av radongashalten i luften. Resultatet är mycket varierande eftersom markförhållandena under huset ofta är okända.

En komplett radonsug består av

Radon sug - Illustration

Radonbrunn

Är huset grundlagt på grus eller grovsand, t.ex. en rullstensås, kan man anlägga en radonbrunn som suger luft ur jorden i anslutning till huset. Den räcker ofta som radonåtgärd för flera intilliggande hus. 

  1. Rör med 40-100 cm i diameter och 350-400 cm djup.
  2. Fläkt och ev. ljuddämpare.
  3. Sugkammare.
  4. Avluftskanal till plats där jordluften kan blåsas ut utan risk för att den skall komma in i bostadshuset.
Radonbrunn exempel illustration

Krypgrundsventilation

När markradon förekommer i hus med kryp- eller så kallad torpargrund försöker man förhindra att radonet tränger in i bostaden. Det görs genom montering av fläkt och kanaler i kryp- eller torpargrund för att skapa ett undertryck. Det är viktigt balansera undertrycket så att inte andra problem, t.ex. fuktskador, uppstår.

Kryprumskanal för ventilation - Illustration

Mekanisk till- och frånluftsventilation (FTX)

Om radonet kommer från blåbetong kan det vara lämpligt installera ett FTX-system. Åtgärden kan även användas när man har en kombination av bygg- och markradon. En fördel är att FTX-aggregat ger förbättrad luftkomfort i byggnaden.

Utrustning för FTX-ventilation

Mekanisk till och frånluftsventilation - illustration

Mekanisk frånluftsventilation, F-ventilation

En frånluftsfläkt installeras, t ex, ovanför spiskåpan (kryddhyllefläkt), på taket (takfläkt) eller på vinden (isolerad kanalfläkt). Fläkten suger från kök, WC, badrum, tvättstuga och eventuellt övriga våtutrymmen/biutrymmen. F-ventilation har en lägre installationskostnad än FTX. Den ökade luftväxlingen leder till ökade uppvärmningskonstnader och risk för kallras genom friskluftsventiler/otätheter.

Utrustning för F-ventilation

Mekanisk frånluftsventilation (F-ventilation)
Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken