Radonsanering

Konsultation och åtgärdsförslag för radonsanering

Vi erbjuder konsultation och åtgärdsförslag för radonsanering. Kontakta oss för att boka tid för ett hembesök där vi kan se förutsättningarna på plats och utifrån dessa lämna ett lämpligt åtgärdsförslag. Vi gör detta besök helt kostnadsfritt och utan några förpliktelser i vårt närområde. Efter utfört besök lämnas ett skriftligt åtgärdsförslag.

Radon och ventilation - Hemkomfort RadonSpecialisten

Sanera markradon

Vi hjälper dig få ned radonhalten med radonsug, radonbrunn, krypgrundsventilation!

Sanera byggradon

Med FTX-ventilation eller F-ventilation kan du ventilera ut radonhalten. 

Gör-det-själv-paket

Vill du utföra saneringen själv? Kontakta oss för en offert på gör-det-själv-paket.

Olika åtgärder för att minska radon

Radonsug – Effektiv Metod för Radonsanering

Radonsugen bygger på att sänka lufttrycket i marken under fastigheten. En fläkt suger radonhaltig luft från en eller flera punkter under bottenplattan. Fläkten monteras på taket, vind, källaren eller i utvändig låda och ansluts med kanal. Radonsugen kräver vissa ingrepp i byggnaden, bl a måste hål tas upp i bottenplattan. En radonsug har en relativt låg drifts- och installationskostnad. Den ger en reducering av radongashalten i luften. Resultatet är mycket varierande eftersom markförhållandena under huset ofta är okända.

En komplett radonsug består av:

 • Ljudisolerad och varvtalsreglerbar kanalfläkt för inomhusplacering, alternativt väggfläkt eller   takfläkt för utomhusplacering.
 • 5-stegstransformator för fläkten.
 • Kanaler med 100-160 mm diameter.

Radonbrunn – Lösningen för Radonsanering i Grus- och Sandmark

Om ditt hus är byggt på en grund av grus eller grovsand, är en radonbrunn en effektiv lösning för radonsanering. Radonbrunnen skapar ett sug i jorden runt ditt hus och kan ofta vara tillräcklig för att hantera radonproblematik för flera intilliggande hus.

Komponenter för Radonbrunn:

 • Rör med 40-100 cm i diameter och 350-400 cm djup.
 • Fläkt och ev. ljuddämpare.
 • Sugkammare.
 • Avluftskanal till plats där jordluften kan blåsas ut utan risk för att den skall komma in i bostadshuset.

Radonbrunn - Illustration


Krypgrundsventilation – Skydda Ditt Hem från Markradon

När markradon förekommer i hus med kryp- eller så kallad torpargrund är krypgrundsventilation en viktig del av radonsaneringen. Det görs genom montering av fläkt och kanaler i kryp- eller torpargrund för att skapa ett undertryck. Det är viktigt balansera undertrycket så att inte andra problem, t.ex. fuktskador, uppstår.

Krypgrundsventilation - Illustration


Mekanisk till- och frånluftsventilation (FTX) för Radonsanering

Om radonet kommer från blåbetong kan det vara lämpligt installera ett FTX-system. Åtgärden kan även användas när man har en kombination av bygg- och markradon. Fördelen med FTX är att det inte bara bidrar till radonsanering utan också förbättrar den totala luftkomforten i byggnaden.

Utrustning för FTX-ventilation

 • Komplett ventilationsaggregat med 2 st fläktar, värmeväxlare, eftervärmare, avfrostningsautomatik mm.
 • Kanaler med tillbehör.
 • Kontrollventiler, (ventilationsdon för till/frånluft).
 • Isolering av kanaler.

FTX-ventilation illustration


Mekanisk frånluftsventilation, F-ventilation – En Alternativ Lösning för Radonsanering

En frånluftsfläkt installeras, t ex, ovanför spiskåpan (kryddhyllefläkt), på taket (takfläkt) eller på vinden (isolerad kanalfläkt). Fläkten suger från kök, WC, badrum, tvättstuga och eventuellt övriga våtutrymmen/biutrymmen. F-ventilation har en lägre installationskostnad än FTX. Den ökade luftväxlingen leder till ökade uppvärmningskonstnader och risk för kallras genom friskluftsventiler/otätheter.

Utrustning för F-ventilation

 • Fläktaggregat
 • Kanaler
 • Eventuell takhuv
 • Frånluftsdon
 • Eventuell varvtalsregulator
 • Friskluftsventiler

Mekanisk frånlufts illustration

Kontakta oss idag

I över 30 år har vi hjälpt tusentals att mäta och sanera radon. Oavsett om du bor i villa, lägenhet, äger flerbostadshus eller behöver mäklarrådgivning så kan vi hjälpa dig till en bättre inomhusmiljö. 

Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Rulla till toppen