Allt om radon och ventilation

Vilka metoder finns det för att få bort radon?

En av grundmetoderna för att få bort radon är att ventilera bort radongasen genom olika typer av ventilationslösningar som radonsug, radonbrunn, FTX system eller friskluftsventiler i kombination med mekanisk frånluft.

Grundmetoder för radonsanering

Andra metoder för sanering av radon

Har man markradon kan det ibland även gå att täta mot marken för att hindra radongasen från att komma in i huset. Det finns även andra metoder som radontapeter och radonmembran som kan användas i tillämpliga fall för att sanera bort radon från byggnadsmaterial och marken.

Är du osäker på om du har radon hemma? Läs gärna mer hur du kan se om du har förhöjda radonhalter här.

Värmeåtervinning - FTX ventilation
Exempel på FTX på vind.
Mekanisk frånlufts illustration
Exempel på mekanisk frånluft.
Radionsug - Illustration
Exempel på hur radonsug fungerar.
Radonbrunn - Illustration
Exempel på åtgärd med radonbrunn.

Vill du ha hjälp med att reglera radonhalten i ditt hus?​

Hemkomfort är specialister på radon och ventilationslösningar för att få ner radonhalten. Vi finns i Skogås, Stockholm och har hjälp många kunder genom åren.
Rulla till toppen