Allt om radon och ventilation

Vad är en radonsug?

En radonsug bygger på att man sänker lufttrycket i marken under fastigheten och ventilerar ut radongasen innan den kommer in i fastigheten. En fläkt monteras i eller utanför fastigheten och man borrar sedan in en eller flera punkter under bottenplattan och drar ventilationskanaler från fläkten till dessa punkter och tätar sedan runt dessa och ventilerar via fläkten ut radongasen innan den kommer in i fastigheten. I de fall man har en kryp- eller torpargrund så monteras en fläkt in i grunden och man drar sedan rör i grunden för att ventilera ut radongasen i hela grunden.  

En radonsug är en bra lösning för att åtgärda markradon med en relativt låg installations och driftskostnad. Mer information om installation av radonsug finner du här

Har du förhöjda radonvärden eller vill veta mer kring hur en radonsug fungerar, kontakta oss gärna på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se.

Nedan är exempel på några typer av radonsugsinstallationer.

Radionsug - Illustration
Bild på hur en typ av radonsug fungerar.
Nor
Exempel på radonsug i förråd.
Exempel på radonsug i källare.
Radonsug med utvändig fläkt.
Utvändig radonsug med fläkt placerad i dynlåda. Rören dras i detta fall under marken och man kan därmed undvika både synliga rör och fläkt inomhus.
Rulla till toppen