Allt om radon och ventilation

Kan man vädra ut radonet?

Ja, man kan vädra ut radon. Då radon är en gas är den bästa lösningen för att sanera radon att ventilera eller “vädra ut” det genom att ventilera fastigheten med hjälp av ett ventilationssystem eller annan ventilationslösning.

Man behöver även anpassa ventilationslösningen efter vad den huvudsakliga källan till radonet är. I de fall där radongasen kommer från byggnadsmaterialet kommer t.ex. en radonsug inte ha önskvärd effekt utan man behöver då fokusera på att öka luftomsättningen i huset genom t.ex. ett FTX-system eller frisluftsventiler i kombination med mekanisk frånluft. Det är viktigt att man vid installation av t.ex. ett FTX system även ser till att det skapas en balans mellan luftflödena på till- och frånluft så att det inte skapas ett större undertryck i huset och där ventilationen i stället riskerar att leda till högre halter av radon från marken.  Läs gärna mer under “Hur gör man för att sänka radonhalten”

Radionsug - Illustration
Radonsug - Bra lösning för att ventilera ut markradon
FTX-ventilation illustration
FTX-system - En bra lösning för både markradon och radon från byggnadsmaterialet.
En radonsugsfläkt för placering utomhus. Fläkten kan placeras både stående som på bilden och liggande längst med sockeln på huset.
Mekanisk frånluft vid dusch
Exempel på installation av mekanisk frånluft i kombination med friskluftsventiler för skapa en bättre luftomsättning i huset
Varukorg
Rulla till toppen