Allt om radon och ventilation

Vad är en radonbrunn?

En radonbrunn kan vara en effektiv lösning för att ventilera bort markradon från ett hus. En radonbrunn är en fläkt placerad inne i ett speciellt rör med lock och en sugkammare som man gräver ner i närheten av grunden till den fastighet man vill sanera. Fläkten skapar ett undertryck i sugkammaren för att dra till sig radongasen från marken under huset och denna blåses sedan ut genom en avluftskanal som dras en bit från huset för att inte riskera att radonet dras in i huset. För att en radonbrunns ska fungera effektivt krävs det att den monteras i luftgenomsläpplig mark som till exempel en grusås eller liknande.

Är du intresserad av en radonbrunn, kontakt oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se

 

Radonbrunn - Illustration
En radonbrunn kan vara ett effektivt sätt att åtgärda förhöjda radonhalter vid markradon men det kräver att markförutsättningarna är bra (luftig) för att det ska fungera effektivt.
Rulla till toppen