Allt om radon och ventilation

Hur länge avger blåbetong radon?

Lättbetong med alunskiffer (blåbetong) innehåller radium som är ämnet som sönderfaller till radon. Radium är ett ämne som har en lång halveringstid. Vilket gör att det fortsätter att sönderfalla under väldigt många år utan att minska. Detta innebär i praktiken att radon kan fortsätta att produceras från blåbetong under flera hundra år beroende på typ av radium och mängden som finns i blåbetongen

När radium har sönderfallit till radon så har det en halveringstid på 3,8 dagar vilket innebär att halten radon har halverats efter 3,8 dygn men då det ständigt produceras ny radon genom sönderfallet av radium så fylls radonet ständigt på.

Exempel på hur blåbetong kan se ut.

Vill du veta om du har radon i ditt hus?

Genom att beställa hem en radonmätning kan du få reda på om det finns höga halter av radon i ditt hem. Bästa tiden för mätning av radon är mellan 1 oktober och 31 april.
Varukorg
Rulla till toppen