Allt om radon och ventilation

Hur länge ska man mäta radon?

Långtidmätning med radondosor:  

För att få ett årsmedelvärde behöver du mäta med långtidsdosor som ger en bra tillförlitlig mätning av radonhalten i din fastighet. En långtidsmätning ska göras med minst två dosor i fastigheten under en period om minst två månader för att kunna ge ett korrekt årsmedelvärde. Mätperioden för långtidsmätningar är under eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april. Anledningen till att man mäter radon under eldningssäsongen är att vi ofta håller fönster och dörrar stängda under den perioden och undertrycket gör då ofta att radonet stiger in i huset från marken vilket ofta leder till ökat inläckage av radon under denna period. Mätningar blir mer tillförlitliga under vinterhalvåret och därför är rekommendationen att man mäter inom denna mätsäsong och det är även ett krav för att kunna få ett korrekt årsmedelvärde. Vill du beställa en långtidsmätning kan du göra det här.

Korttidsmätning med radondosor:

Har man behov av att få en snabb indikation kring radonhalten vid till exempel försäljning av hus eller för att få en indikation om det finns en risk för förhöjda radonhalter så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Denna mätning görs med en annan typ av radondosor som kan ge en snabbare indikation kring dina radonvärden men ger inte ett korrekt årsmedelvärde men en bra indikation på radonhalten i fastigheten. En radonmätning med korttidsdosor ska göras med minst två dosor under en period om minst 10 dagar och kan göras under hela året. Vill du beställa en korttidsmätning kan du göra det här.

Mätning med elektroniska dosor:

Önskar man få en snabbare mätning inför försäljning eller för att utvärdera resultatet av en åtgärd för att sänka radonet i fastigheten så kan man mäta med elektroniska mätdosor. Elektroniska mätdosor kan mäta under en kortare period, från 48 timmar, men ger även en indikation redan efter 10–15 minuter. Med en elektronisk mätning kan du ofta även se värdet direkt på mätaren eller via en applikation. En elektronisk mätning kan även visa mer tydligt hur ventilation och andra åtgärder påverkar radonhalten då man via en graf kan följa radonhalten under mätperioden och då även se hur eventuella korrigeringar i ventilationen påverkar radonhalten.

Då man kan dra ut specifika perioder från mätningen och få ett sammanställd medelvärde för den specificerade perioden lämpar sig elektroniska mätningar utmärkt för arbetsplatsmätningar, mätningar i skolor eller liknande där man vill se hur radonhalten är under tiden som personer vistas i fastigheten och där man ofta har schemalagd ventilation vilket kan innebära att radonhalten blir högre under nätterna när ofta ventilationen går ned och detta kan därmed kan ge en något felvisande bild om man endast mäter med spårfilmsdosor. 

Önskar du hyra en elektronisk radonmätare? Kontakta oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se så hjälper vi dig.

Radonpuckar
Spårfilmsdosor för långtidsmätning.
Radonmätare för mätning av radon under kort tid- Hemkomfort RadonSpecialisten
Spårfilmsdosor för korttidsmätning.
Elektroniska radonmätare
Radonmätare Radon Eye RD 200 - Hemkomfort RadonSpecialisten
Elektroniska radonmätare
Rulla till toppen