Allt om radon och ventilation

Hur mäter man radon?

Det finns flera olika typer av radonmätningar men den vanligaste är mätning med radondosor (spårfilmsdosor) där mäter genom att placera ut två eller fler radondosor i sin bostad som sedan mäter under en tidsperiod på mellan tio dagar och två månader. När mätningen är klar skickas radondosorna in för analys på ett labb och man får en rapport utskickad med ett medelvärde för respektive dosa samt ett årsmedelvärde baserat på den samlade mätningen. Radondosor finns i två olika typer, kortidsmätningar och långtidsmätningar, som används för att konstatera om du har radon i ditt hus och ungefär vilka halter av detta som finns. Det finns idag även flera olika modeller av elektroniska mätare både för konsumentbruk och professionella modeller som kan ge en indikation på radonhalten inom ca 10–15 minuter och som även kan ge mer information kring hur radonhalten ändras under hela mätperioden för varje timme.

Långtidmätning med radondosor:

För att få ett årsmedelvärde behöver du mäta med långtidsdosor som ger en bra tillförlitlig mätning av radonhalten i din fastighet. En långtidsmätning ska göras med minst två dosor i fastigheten under en period om minst två månader för att kunna ge ett korrekt årsmedelvärde. Mätperioden för långtidsmätningar är under eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april. Anledningen till att man mäter radon under eldningssäsongen är att vi ofta håller fönster och dörrar stängda under den perioden och undertrycket gör då ofta att radonet stiger in i huset från marken vilket ofta leder till ökat inläckage av radon under denna period. Mätningar blir mer tillförlitliga under vinterhalvåret och därför är rekommendationen att man mäter inom denna mätsäsong och det är även ett krav för att kunna få ett korrekt årsmedelvärde. Vill du beställa en långtidsmätning kan du göra det här

 • Radonmätning

  Radonmätning Villa

  Betygsatt 0 av 5
  550,00 kr1990,00 kr Välj alternativ

Korttidsmätning med radondosor:

Har man behov av att få en snabb indikation kring radonhalten vid till exempel försäljning av hus eller för att få en indikation om det finns en risk för förhöjda radonhalter så är en korttidsmätning ett bra alternativ. Denna mätning görs med en annan typ av radondosor som kan ge en snabbare indikation kring dina radonvärden men ger inte ett korrekt årsmedelvärde utan endast en indikation på radonhalten i fastigheten. En radonmätning med korttidsdosor ska göras med minst två dosor under en period om minst 10 dagar och kan göras under hela året. Vill du beställa en korttidsmätning kan du göra det här.

 • Radonmätning

  Radonmätning 10-dagar

  Betygsatt 0 av 5
  700,00 kr2700,00 kr Välj alternativ

Mätning med elektroniska dosor:

Önskar man få en snabbare mätning inför försäljning eller för att utvärdera resultatet av en åtgärd för att sänka radonet i fastigheten så kan man mäta med elektroniska mätdosor. Elektroniska mätdosor kan mäta under en kortare period, från 48 timmar, men ger även en indikation redan efter 10–15 minuter. Med en elektronisk mätning kan du ofta även se värdet direkt på mätaren eller via en applikation. En elektronisk mätning kan även visa mer tydligt hur ventilation och andra åtgärder påverkar radonhalten då man via en graf kan följa radonhalten under mätperioden och då även se hur eventuella korrigeringar i ventilationen påverkar radonhalten.

Då man kan dra ut specifika perioder från mätningen och få ett sammanställd medelvärde för den specificerade perioden lämpar sig elektroniska mätningar utmärkt för arbetsplatsmätningar, mätningar i skolor eller liknande där man vill se hur radonhalten är under tiden som personer vistas i fastigheten och där man ofta har schemalagd ventilation vilket kan innebära att radonhalten blir högre under nätterna när ofta ventilationen går ned och detta kan därmed kan ge en något felvisande bild om man endast mäter med spårfilmsdosor.

Rulla till toppen