Allt om radon och ventilation

Hur kommer radonet in i huset?

Radon kommer in i hus och fastigheter från marken genom att följa med stigande varm luft in i huset och genom undertryck i våra hus så dras det även in via sprickor i grunden och andra otätheter i golv och väggar. I vissa fall har vi även byggnadsmaterial som avger radon direkt i huset från väggar och golv. Ett exempel på detta är byggnadsmaterialet ”blåbetong” som är en form av alunskifferbaserad lättbetong som användes som byggnadsmaterial mellan ca 1929–1975. Anledningen till att blåbetong avger radon är att man använde alunskiffer i tillverkningen av betongen vilket även är det som ger materialet dess karakteristiska blåaktiga färg och som kan innehålla höga halter av radium som sedan sönderfaller till radon.

På Sveriges geologiska institut har man gjort en kartläggning över uranhalterna in marken och vilka nivåer av gammastrålning som förekommer naturligt i marken och sammanställt detta i en interaktiv karta som du finner här. Kartan kan ge en indikation på om det finns risk för markradon i din bostad.

Uranium till Radium till Radon
Markradon finns nästan överallt i Sverige men halterna är i många fall så låga att de inte är en risk.
Rulla till toppen