Radonmätning

Mäta radonhalten

Den första åtgärd man ska göra är att mäta radonhalten. Mätning av radon utförs med spårfilm. För att få ett årsmedelvärde måste mätningen utföras under perioden oktober-april och då vara minst två månader (60 dagar) lång. Det uppmätta årsmedelvärdet skall enligt myndigheternas rekommendationer inte överstiga 200 Bq/m3. Mätningen måste utföras med minst en dosa per våningsplan med vistelserum. Läs mer om radonmätning på » www.radonova.se

Radonmätning under kortare tid

Vi kan också bistå med kortare mätperioder från 24 timmar till 10 dygn, vilka endast kan användas som indikationer om årsmedelvärdet. Lämpligt vid köp eller försäljning av hus.

– Elektroniska instrument kan användas vid kortare mätperioder (från 24 timmar), kontakta oss för mer information.

– Spårfilmsdosor för kort (10 dagar) mätperiod kan köpas av oss till ett pris från 700 kr inkl. moms.

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken