Radonmätning

Det finns flera olika typer av radonmätningar men den vanligaste är mätning med radondosor (spårfilmsdosor). För att få ett årsmedelvärde måste mätningen utföras under eldningssäsongen vilket är perioden 1 oktober- 30 april, vara minst två månader (60 dagar) lång och bestå av minst två stycken radondosor.

Radonmätning

Det finns 3 sätt att mäta radon. Så vet du vad du behöver:​

När du ska mäta radon kan du göra en:
1) långtidsmätning, eller 2) två typer av korttidsmätning (spårfilm eller elektronisk dosa).

Vilken typ av mätdosa du behöver för att mäta radonnivåer skiljer sig främst beroende på hur lång tid du har på dig att mäta, och hur stor yta du har. Du kan göra en 10-dagarsmätning för att få en indikation, vilket passar bra inför köp eller försäljning av hus. En korttidsmätning ger dock inget årsmedelvärde utan hjälper endast till att avgöra om du behöver vidta fler åtgärder.

Det andra alternativet är en långtidsmätning som utförs under eldningssäsongen 1 Oktober – 30 April och behöver pågå i minst 2 månader. Långtidsmätningen ger ett korrekt årsmedelvärde över radonhalten och är det säkraste sättet att bedöma hälsorisken.

Korttidsmätning

Passar inför husköp eller försäljning. Ger dig svar på hur sannolikt det är att du har acceptabla halter av radon i din bostad eller om du behöver genomföra en åtgärd för att sänka radonhalten. 

Radonmätare för mätning av radon under kort tid- Hemkomfort RadonSpecialisten

Radonmätning 10-dagar

700,00 kr2700,00 kr

Elektroniska mätare

Passar inför husförsäljning och på arbetsplatser. När du behöver ännu snabbare resultat eller kunna följa radonhalten via en graf under mätperioden.

Radonmätning med elektroniska mätare

1495,00 kr4449,00 kr

Långtidsmätning

Vanligast för villor och arbetsplatser. En långtidsmätning är det säkraste sättet att bedöma risken med radon i ditt hem. Med dessa får du ett garanterat korrekt resultat över radonhalten i din bostad.

Radonmätare

Radonmätning Villa

550,00 kr1990,00 kr

Långtids radonmätning

Man genomför en långtids radonmätning under eldningssäsongen. Anledningen till detta är att vi under denna tid ofta håller fönster och dörrar stängda. Detta skapar ett undertryck i huset som gör att radonet lättare stiger in från marken, vilket ofta leder till ökat inläckage av radon. Just under vinterhalvåret, när eldningssäsongen pågår, blir radonmätningarna mer tillförlitliga eftersom de speglar de förhöjda radonnivåerna som är typiska för denna period. Det är därför rekommenderat att utföra mätningar under denna tid för att få ett mer korrekt årsmedelvärde av radonhalterna i byggnaden.

Genom att göra en långtidsmätning får man en mer omfattande bild av radonnivåerna över tid, vilket är viktigt för att kunna vidta rätt åtgärder för att minska exponeringen. Denna typ av mätning är inte bara en rekommendation utan också ett krav för att erhålla ett korrekt årsmedelvärde som kan användas för att bedöma radonriskerna i en fastighet. Att beställa en långtidsmätning är enkelt och kan göras här. Det är en viktig åtgärd för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö, speciellt i områden där radonförekomsten är känd för att vara hög.

Radonmätning under kortare tid

Om du har ett akut behov av att få en snabb indikation på radonhalten, till exempel inför en försäljning av ett hus eller för att snabbt upptäcka en potentiell risk för förhöjda radonhalter, är en 10-dagars radonmätning ett effektivt alternativ. Denna typ av mätning används för att snabbt ge en översiktlig bild av radonhalten i fastigheten och genomförs med en speciell typ av radondosor som är utformade för korttidsmätningar. Även om denna metod inte kan ge ett exakt årsmedelvärde, erbjuder den en pålitlig indikation på nuvarande radonhalter.

För att genomföra en korttidsmätning använder man minst två dosor som placeras ut i fastigheten. Dessa dosor ska vara aktiverade under en sammanhängande period på minst 10 dagar för att ge ett pålitligt resultat. Till skillnad från långtidsmätningar, kan korttidsmätningar utföras när som helst under året, vilket ger en stor flexibilitet.

Korttidsmätningar är särskilt användbara i situationer där tidsramen är begränsad eller vid en första bedömning av en potentiell radonrisk. Att beställa en korttidsmätning är enkelt och kan bidra väsentligt till att snabbt identifiera och hantera radonrelaterade risker. Om du vill genomföra en sådan mätning kan du enkelt göra det här. Det är ett snabbt och effektivt sätt att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Radonmätning med elektroniska dosor

Önskar man få en snabbare mätning inför försäljning eller för att utvärdera resultatet av en åtgärd för att sänka radonet i fastigheten så kan man mäta med elektroniska mätdosor. Elektroniska mätdosor kan mäta under en kortare period, från 48 timmar, men ger även en indikation redan efter 10–15 minuter. Med en elektronisk mätning kan du ofta även se värdet direkt på mätaren eller via en applikation. En elektronisk mätning kan även visa mer tydligt hur ventilation och andra åtgärder påverkar radonhalten då man via en graf kan följa radonhalten under mätperioden och då även se hur eventuella korrigeringar i ventilationen påverkar radonhalten.

Då man kan dra ut specifika perioder från mätningen och få ett sammanställd medelvärde för den specificerade perioden lämpar sig elektroniska mätningar utmärkt för arbetsplatsmätningar, mätningar i skolor eller liknande där man vill se hur radonhalten är under tiden som personer vistas i fastigheten och där man ofta har schemalagd ventilation vilket kan innebära att radonhalten blir högre under nätterna när ofta ventilationen går ned och detta kan därmed kan ge en något felvisande bild om man endast mäter med spårfilmsdosor.

Radonmätning på arbetsplats

För att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav är det avgörande för alla arbetsgivare att utföra en radonmätning på arbetsplatsen. Denna process, som innebär att använda ackrediterade radondosor, syftar till att bedöma risken för förhöjd radonexponering bland anställda. Om den initiala radonmätningen visar att nivåerna överstiger de etablerade referensvärdena, är det nödvändigt att omedelbart genomföra ytterligare radonmätningar under arbetstiden. Detta för att få en korrekt uppskattning av de faktiska exponeringsnivåerna som de anställda utsätts för.

Vid bekräftelse på förhöjda radonhalter efter dessa uppföljande mätningar, måste arbetsgivare vidta lämpliga åtgärder för att minska radonexponeringen. Detta kan inkludera att identifiera och åtgärda källan till radonläckaget för att effektivt sänka radonhalten under referensvärdet. Om radonhalterna fortfarande är förhöjda trots vidtagna åtgärder, är det enligt lag krav på att rapportera situationen till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Att regelbundet utföra radonmätningar är inte bara en laglig skyldighet utan också en viktig åtgärd för att garantera en säker och hälsosam arbetsmiljö. Att beställa en radonmätning är enkel, kan görs här, och bör prioriteras av alla arbetsgivare. Det är ett vitalt steg för att skydda de anställdas hälsa och för att upprätthålla en trygg arbetsplats.

Kontakta oss idag

I över 30 år har vi hjälpt tusentals att mäta och sanera radon. Oavsett om du bor i villa, lägenhet, äger flerbostadshus eller behöver mäklarrådgivning så kan vi hjälpa dig till en bättre inomhusmiljö. 

Hemkomfort - Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Varukorg
Rulla till toppen