Allt om radon och ventilation

Hur gör man för att sänka radonhalten?

För att sänka radonhalten i ett hus finns det flera olika åtgärder som kan vidtas beroende på var källan till radonet är. Nedan är några av de vanligaste lösningarna för att sänka radonhalten beroende på var radonet kommer ifrån.

Markradon:

Har man förhöjda radonhalter i sin fastighet från marken så finns det flera olika lösningar för att åtgärda detta. En åtgärder som man ofta kan börja med är att se över om man kan täta där det finns ett inläckage av radon för att förhindra att radonet kommer in i fastigheten. Punkter som ofta har inläckage av radon är rörgenomföringar som kommer från marken som vatten, el och avloppsledningar som kommer in i fastigheten men det kan även vara från torrlagda brunnar eller rensluckor. Ett bra första steg är att täta dessa punkter för att minska inläckaget av radon. Har man höga värden av radon kan man behöva titta på ytterligare åtgärder i form av till exempel en radonsug eller en radonbrunn. För mer information kring hur en radonsug fungerar och andra typer av åtgärder för markradon finner du här.

Radon från byggnadsmaterial (ofta tillsammans med markradon):

Har man radon från byggnadsmaterialet i kombination med radon från marken bör man jobba med att öka luftomsättningen i fastigheten för att ventilera ut radongasen. En enklare lösning för detta är att man sätter in friskluftsventiler i fastigheten i kombination med mekanisk frånluft som till exempel badrumsfläktar eller en takfläkt. Principen med friskluftsventiler och mekanisk frånluft är att man genom att den mekaniska frånluften ventilerar ut luften så drar man också in frisk luft utifrån genom frisluftsventilerna och ökar därigenom luftomsättning i fastigheten. Nackdelen med denna lösning är att man tar in kall luft direkt utifrån in i huset vilket kan kyla ner huset på vintern och därmed leda till högre uppvärmningskostnader. Det är även begränsat hur mycket man kan styra hur stora luftflöden man får i varje rum med denna lösning.

En annan lösning för att sanera radon i marken och byggnadsmaterialet är att installera ett FTX system som även ger förbättrad luftkomfort i byggnaden. Ett FTX system är ett fläktstyrt till- och frånluftsystem med värmeåtervinning och är ett effektivt sätt att öka luftomsättningen i huset där du istället för att ta in kall luft rakt genom väggen tar man in luften via en värmeväxlare som då nyttjar värmen i den luft man ventilerar ut från huset för att värma upp den luft som tas in i huset för att spara energi. Ett FTX system har normalt en återvinningsgrad på mellan 80–85% och du kan ställa in och få luften dit du vill i fastigheten vilket gör att du kan få ett bättre inomhusklimat. Vid kallare temperaturer så finns även en tillskottsvärme i FTX aggregaten som säkerställer att luften som tas in inte underskrider den temperatur som man själv sätter i de fall som återvinningen inte klarar av att värma upp luften till inställd temperatur.

Radon i vatten:

Har man radon i sitt dricksvatten så kan man installera en radonavskiljare som luftar vattnet kraftigt för att ta bort radonet.

Vill du ha förslag på hur du kan sänka din radonhalt i din bostad, kontakta oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se

Rulla till toppen