Allt om radon och ventilation

Vart sätter man mekanisk frånluft?

Mekanisk frånluft monteras normalt i våtrum och kök men kan även förekomma i klädkammare och förråd. Det finns olika typer av mekanisk frånluft som kan monteras som t.ex.

  • Badrumsfläktar: Man sätter en fläkt i en befintlig självdragskanal eller genom att borra ett nytt hål i yttervägg. Dessa fläktar monterar man normalt i tvättstuga, WC och badrum. Exempel på badrumsfläktar är Pax Calima (Levante), Fresh Intellivent Sky, Klimat K7 m.m.
  • Takfläkt: En fläkt som placeras utomhus på murstocken/skorsten för att nyttja befintliga självdragskanaler/kanaler i murstock och skapa ett frånluftsflöde. Exempel på takfläktar är Saleryd Erik, Östbergs TFSR, Östbergs TKS m.m.
  • Kanalfläkt: Denna fläkt placeras vanligen på vind eller liknande biutrymme och man drar sedan ventilationskanaler till de utrymmen där man vill ha frånluft. I denna typ av installation sätter man ofta även in en filterlåda innan fläkten för att minska slitaget på fläkten. Exempel på fläktar är Saleryd Carl, Östbergs IRE, Systemair KVKE m.m.      
Mekanisk frånluft vid dusch
Exempel på installation av badrumsfläkt.
Exempel på takfläkt för tryckstyrd mekanisk frånluft.
Varukorg
Rulla till toppen