Allt om radon och ventilation

Hur får man bättre luft i huset?

För att få bättre luft i ett hus bör man se till att luften i huset byts ut kontinuerligt mot ny frisk luft, står luften stilla så kommer luftkvalitén sjunka ganska fort. För att få bättre luft i ett hus bör man säkerställa att man har ett bra luftombyte i huset och rekommendationen är att man byter ut inomhusluften i fastigheten minst en gång varannan timme. 

Några enkla tips för att förbättra luften:

  1. Se till att befintlig ventilation i huset är igång eller öppen som den ska, öppna befintliga friskluftsventiler, se till att fläktar fungera som de ska och är igång.
  2. Sätt in fler friskluftsventiler för att få in mer frisk luft i bostaden. Har man t.ex. bytt fönster och tätat sitt hus så innebär det ofta att befintliga ventilation i äldre hus inte fungerar som den ska och man behöver då skapa möjligheten för frisk luft att komma in i huset. 
  3. Installera badrumsfläktar för att öka luftomsättningen i huset. En badrumsfläkt eller annan mekanisk frånluft är ett enkelt sätt att säkerställa att du får in frisk luft genom dina frisktluftsventiler oavsett årstid och väder.   
  4. Installera en takfläkt på skorsten för att få bättre luftomsättning. Detta är ett enkelt sätt att nyttja befintliga kanaler i murstocken för att få frånluft i huset.
  5. Köp en luftrenare för att rena den befintliga luften från föroreningar, pollen m.m. 

Det finns olika sätt att säkerställa ett bra luftombyte i ett hus, nedan finner du en kort förklaring kring de vanligaste sätten.

Självdragsventilation (S):

Ventilation genom självdrag bygger på att man nyttjar termik dvs. att varm luft stiger. Luften i fastigheten stiger och går ut genom luftkanaler som oftast sitt mitt i fastigheten via murstock eller andra kanaler och skapar därigenom ett undertryck som gör att ny luft kommer in via friskluftsventiler som placeras i ytterväggar eller via andra otätheter som fönster och liknande. Då självdragsventilation bygger på temperaturskillnader så fungerar den bättre på vintern där vi har det varmare inomhus än utomhus vilket skapar ett naturligt undertryck. Under sommaren där temperaturen inomhus ibland kan vara lägre än utomhus fungerar självdrag mycket dåligt eller inte alls. Nackdelen med självdrag är även att man drar in kall luft i huset och den varma luften i huset skickas ut vilket ökar uppvärmningskostnaderna. Denna typ av ventilation är också väldigt svår att kontrollera då den styrs av temperatur och tryck.

Mekanisk frånluft (F):

Ventilation med mekanisk frånluft bygger på att man sätter in fläktar i badrum, wc, på skorstenen eller liknande för dra in luft via friskluftsventiler. Denna typ av ventilation är enklare att reglera då man kan ställa in frånluftsfläkten för att reglera hur mycket luft man blåser ut och även öppna/stänga friskluftsventilen för att styra hur mycket luft som kommer in. Dock finns det fortfarande begränsningar i hur mycket luft man kan få in via en friskluftsventil samt dra ut via en frånluftsfläkt. Nackdelen med mekanisk frånluft är i likhet med självdrag att man drar in kall luft i fastigheten och drar ut varm luft vilket skapar högre uppvärmningskostnader. Vid skall vid mekanisk frånluft ska luftflödet vara minst 0,35 l/s per m2.

Exempel: Har man ett hus på 100 m2 med en takhöjd på 2,4 meter så innebär det att man har ca 240 m3 luft som ska bytas ut. Med ett minsta luftflöde på 0,35l/s per m2 så innebär det att man vill ha ett minsta luftflöde på frånluften i fastigheten på totalt 35 l/s, omvandlar man detta till m3/h så blir det 35×3,6 = 126 m3/h, detta innebär att man byter ut 126 m3 luft varje timme och inom två timmar har man alltså bytt ut de 240 m3 luft som fanns i fastigheten.

FX:

Med FX ventilation så fungerar det på samma sätt som med mekanisk frånluft men man återvinner en del av den värme som dras ut via frånluften genom en värmepump eller värmeväxlare. Ett exempel på FX är en frånluftsvärmepump.

FTX:

Ett FTX system är ett ventilationssystem med mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning. Detta innebär att man kan styra både hur mycket luft man tar in i fastigheten samt hur mycket luft man drar ut ur fastigheten samt att man återvinner den värme som finns i frånluften för att värma upp tilluften som man tar in i fastigheten.  

Vill ni ha förslag på hur ni kan förbättra ventilationen i er bostad, kontakta oss på 08-40 30 33 88 eller maila på info@hemkomfort.se

Värmeåtervinning - FTX ventilation
FTX ventilation
Mekanisk frånlufts illustration
Mekanisk frånluft med friskluftsventiler
Krypgrundsventilation - Illustration
"Krypgrundsventilation" för ventilering av kryp och torpargrunder.
Filterset HERU 160 S EC-y1 (NextGen) - Hemkomfort RadonSpecialisten
Exempel på FTX aggregat för vindsmontage
Rulla till toppen