Allt om radon och ventilation

Hur ofta ska luften bytas ut i en bostad?

Rekommendationen enligt Boverkets byggregler och Folkhälsomyndigheten är att man byter luft i en bostad minst varannan timme vilket motsvarar ett uteluftsflöde på 0,35 l/s och kvadratmeter. Har man en bostad med högt i tak eller liknande kan man behöva högre luftflöden för att uppfylla denna rekommendation. Har man radon i huset rekommenderar vi ett högre luftombyte på 0,50 l/s per m2 golvyta för att säkerställa en tillräckligt god luftomsättning för att ventilera ut radongasen på ett effektivt sätt. Nedan har du ett exempel på luftombytet i ett hus:

Exempel: Har man ett hus på 100 m2 med en takhöjd på 2,4 meter så innebär det att man har ca 240 m3 luft som ska bytas ut. Med ett minsta luftflöde på 0,35l/s per m2 så innebär det att man vill ha ett minsta luftflöde på frånluften i fastigheten på totalt 35 l/s, omvandlar man detta till m3/h så blir det 35×3,6 = 126 m3/h, detta innebär att man byter ut 126 m3 luft varje timme och inom två timmar har man alltså bytt ut de 240 m3 luft som fanns i fastigheten.

FTX-ventilation - Bild på genomskärning av en villa med ett FTX system för att ge exempel på dess funktion och rördragningar
Ett FTX system är ett effektivt sätt att kunna säkerställa god ventilation och god luftomsättning.
Varukorg
Rulla till toppen