Allt om radon och ventilation

Från mekanisk frånluft till FTX

Att byta från mekanisk frånluft till FTX är ett sätt att öka boendekomforten samt även minska energiförbrukningen. Ett system med mekanisk frånluft kan leda till att bostaden både får en lägre inomhustemperatur och att att uppvärmningskostnaden blir högre då man tar in kall luft direkt utifrån vilket kan leda till att uppvärmningen får jobba hårdare för att hålla inomhustemperaturen på önskat nivå. Byte från mekanisk frånluft till ett FTX system gör att värmen i bostaden kan återvinnas till 80-85% vilket både kan bistå till en högre boendekomfort med både varmare inomhustemperatur under den kallare delen av året och ger även renare luft under hela året vilket kan hjälpa till både vid allergier och andra luftrörsbesvär. Ett FTX system ger även möjligheten att styra luftflödet i bostaden för att se till att rätt mängd luft kommer till alla delar av bostaden. Besparingen i att byte från mekanisk frånluft till ett FTX system beror på många olika faktorer men uppskattningen är att man kan spara mellan 20-30% av uppvärmningskostnaderna genom att byta ut ett befintligt FX system till ett FTX system. En fördel med att gå från mekanisk frånluft till FTX är att man ofta kan nyttja kanalisationen från den mekaniska frånluften (om denna är i bra skick och tät) till frånluften för FTX systemet och det kan därmed bli en mindre installationskostnad jämfört med installation där man inte har mekaniska frånluft sedan tidigare.

Fördelarna med byte från mekanisk frånluft till FTX

  • Renare luft – Filtrerad luft vilket tar bort både pollen samt andra föroreningar vilket kan hjälpa till vid allergier.
  • Jämnare inomhusklimat och ökad boendekomfort – Ett FTX system kan bistå i att fördela värmen bättre i bostaden men också skapa ett bättre inomhusklimat genom återvinning av värmen från bostaden för att minska kallraset i huset.
  • Rätt mängd luft på rätt plats – Styr luften så att ni får rätt mängd luft på rätt plats för att skapa en högre boendekomfort i hela bostaden.
  • Möjlighet till frikyla på sommaren – FTX systemet kan bistå i att kyla ned bostaden på varma sommardagar genom att ta till vara på den svalare luften som kan finnas i delar av en bostad eller utomhus för att kyla ned bostaden efter en varm sommardag.  

Läs gärna mer här för ett praktiskt exempel på fördelarna och besparingarna med byte från FX till FTX.

Från mekanisk frånluft till FTX - Exempelritning av ett hus med ett FTX system och ett visuellt exempel på hur det fungerar i ett hus.
Mekanisk frånlufts illustration
Varukorg
Rulla till toppen