Allt om radon och ventilation

Hur fungerar ett FTX system?

Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system som erbjuder en förstklassig ventilation med god värmeekonomi och låga underhållskostnader.

Huset utrustas med ett kanalsystem som tillför uppvärmd tilluft in i bostaden och ett annat som sköter frånluft dvs. extraherar luften under kontrollerade förhållanden. Både den uppvärmda frånluften och den inkommande tilluften går via ventilationsaggregatet. Genom att föra dessa luftströmmar genom en värmeväxlare kan man föra över större delen av värmen utan att blanda själva luften, vilket innebär att luften som tillförs i rummen blir uppvärmd genom att återvinna den värme som finns i den luft som extraheras från bostaden. Idag har många av aggregaten på marknaden en roterande värmeväxlare där värmeväxlaren roteras med hjälp av en liten motor. Fördelen med en roterande värmeväxlare är att den inte behöver dränering och avfrostningsbehovet är lägre än en med en motströmsväxlare. Passiva värmeväxlare i form av plattvärmeväxlare är fortfarande vanliga i form av korsströmsväxlare och motsströmsväxlare.

När luften passerar genom aggregatet passar man även på att filtrera luften, dels för fläktarnas och värmeväxlarens skull men även för att förbättra inomhusluften. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen; som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal. Verkningsgraden på värmeåtervinningen uppgår till ca 85 % och ger en bra driftsekonomi. FTX-ventilation kräver separata kanaler, men få rörliga delar ger låga service- och underhållskostnader vilket ger dig pengarna tillbaka. Ett nytt FTX system kan även hjälpa till att sprida värmen från en kamin eller annan värmekälla jämnt i huset för att få ett behagligare inomhusklimat i hela huset samt är bra för allergiker som får ren filtrerad luft in i huset. 

Mer kring för och nackdelar med ett FTX-system kan du läsa här.

Är du intresserad av ett FTX system? Kontakta oss gärna på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se

FTX-ventilation illustration
Bilden illustrerar hur ett FTX system fungerar i praktiken.
Varukorg
Rulla till toppen