Allt om radon och ventilation

Vilken årstid är det mest radon?

Generellt så är radonhalterna högre under årets kallare period då temperaturskillnaderna skapar tryckskillnader vilket gör att radon från marken dras in i huset genom det undertryck som skapas. Man vädrar även ofta mindre på vintern vilket kan ge högre radonhalter under denna period om man inte har ett ventilationssystem. Har man radon från byggnadsmaterialet så avges radongas året runt och har man endast självdrag som på sommaren ger sämre ventilation så kan radonhalten under sommarperioden bli högre inomhus om man inte vädrar.

Uranium till Radium till Radon
Illustration av hur markradon kan komma in i en byggnad.
Rulla till toppen