Allt om radon och ventilation

Vilken radonhalt är farlig?

Gränsvärdet för radonhalt är satt till 200 Bq/m3 i Sverige där man bedömt att detta är en godtagbar nivå för inomhusluft. Vilken radonhalt som är farlig är svårt att peka på men rekommendationen är att hålla sig till det gränsvärde som har fastställts. För mer information kring radon kan du läsa här.  

 

Radon
Rulla till toppen