Allt om radon och ventilation

Vad innebär OVK?

OVK=Obligatorisk ventilationskontroll

OVK är en förkortning som står för obligatorisk ventilationskontroll och är en besiktning som genomförs för att säkerställa att fastighetens ventilationssystem fungerar som det ska. En OVK besiktning ska utföras regelbundet mellan var tredje och var sjätte år beroende på typ av fastighet. Nedan har du de vanligaste intervallerna:

  • Var tredje år i skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Gäller oavsett typ av ventilationssystem.
  • Var tredje år i flerbostadshus, kontorsbyggnader personalutrymmen och liknande med FT-, FTX-ventilation
  • Var sjätte år i flerbostadshus med S-, F-, FX-ventilation
  • En- och tvåbostadshus med FX-, FT- FTX-ventilation. – För dessa görs endast en installationsbesikning men inga återkommande besiktningar efter det.

Enligt lagstiftning så är det fastighetsägaren som ansvarar för att OVK-besiktningen utförs korrekt och enligt de regler som finns. Syftet med kontrollen är att säkerställa att ventilationen fungerar som det är avsett, att den stämmer överens med gällande föreskrifter och kan garantera en hälsosam inomhusmiljö för de personer som vistas eller bor i byggnaden. Ett ventilationssystem som fungerar väl är även viktigt  för förhindra skador på byggnaden som exempelvis mögeltillväxt och andra fuktrelaterade skador. I Plan- och bygglagen (2110:900) samt Plan- och byggförordningen (2011:338) hittar vi de krav och regler som gäller för OVK. OVK ska utföras av sakkunnig funktionskontrollant som är certfierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Här kan du göra en sökning på certifierade funktionskontrollanter.

Behöver du hjälp med OVK besiktning eller att åtgärda anmärkningar från en OVK besiktning? Kontakta oss på Info@hemkomfort.se eller ring oss på 08-604 97 00 så hjälper vi dig! 

OVK besiktning
Vår funktionskontrollant Sven mäter av luftflöden i ett mötesrum under en OVK besiktning av ett kontor.
Varukorg
Rulla till toppen