Allt om radon och ventilation

Hur ofta ska man göra en OVK?

Hur ofta ska man göra en OVK?

OVK ska utföras var 3:e eller var 6:e år beroende på byggnadens användningsområde och typ av ventilationssystem som finns i byggnaden. Nedan kan du se hur ofta som en OVK ska utföras för olika typer av byggnader och ventilationssystem. Det är fastighetens ägare som är ansvarig för att se till att OVK genomförs enligt utsatta intervaller. 

Om man skulle missa att utföra en OVK så får byggnadsnämnden förelägga byggnadens ägare att utföra OVK genom ett åtgärdsföreläggande som då ger en tidsram för när OVK ska vara utförd och kan även vara förenade med viten om åtgärden inte utförs. 

Om brister upptäcks vid en OVK besiktning och dessa inte åtgärdas kan byggnadsnämnden utförda ett åtgärdsföreläggande eller ett rättelseföreläggande med krav på att de brister som upptäckts vid besiktningen ska åtgärdas inom en viss tid med hot om vite om detta inte sker. 

Behöver ni hjälp med OVK besiktning eller att åtgärda anmärkningar från en OVK besiktning? Kontakta oss på Info@hemkomfort.se eller ring oss på 08-604 97 00 så hjälper vi er! 

Vill du läsa mer kring OVK? Det kan du göra här!

Hur ofta ska man göra en OVK?
Varukorg
Rulla till toppen