Allt om radon och ventilation

Kan man sänka radonhalten med hjälp av ventilation?

radon är en gas är ett av de mest effektiva sätten att sänka radonhalten att säkerställa god ventilation i fastigheten där det finns förhöjda nivåer av radon. Det finns olika typer av ventilationslösningar som kan användas beroende på om du har radon från marken, byggnadsmaterialet eller en kombination av båda.  Olika typer av ventilation:

Självdragsventilation (S):

Ventilation genom självdrag bygger på att man nyttjar termik dvs. att varm luft stiger. Luften i fastigheten stiger och går ut genom luftkanaler som oftast sitt mitt i fastigheten via murstock eller andra kanaler och skapar därigenom ett undertryck som gör att ny luft kommer in via friskluftsventiler som placeras i ytterväggar eller via andra otätheter som fönster och liknande. 

Då självdragsventilation bygger på temperaturskillnader så fungerar den bättre på vintern där vi har det varmare inomhus än utomhus vilket skapar ett naturligt undertryck. Under sommaren där temperaturen inomhus ibland kan vara lägre än utomhus fungerar självdrag mycket dåligt eller inte alls. Nackdelen med självdrag är även att man drar in kall luft i huset och den varma luften i huset skickas ut vilket ökar uppvärmningskostnaderna. Denna typ av ventilation är också väldigt svår att kontrollera då den styrs av temperatur och tryck.

Mekanisk frånluft (F):

Ventilation med mekanisk frånluft bygger på att man sätter in fläktar i badrum, wc, på skorstenen eller liknande för dra in luft via friskluftsventiler. Denna typ av ventilation är enklare att reglera då man kan ställa in frånluftsfläkten för att reglera hur mycket luft man blåser ut och även öppna/stänga friskluftsventilen för att styra hur mycket luft som kommer in. Dock finns det fortfarande begränsningar i hur mycket luft man kan få in via en friskluftsventil samt dra ut via en frånluftsfläkt. Nackdelen med mekanisk frånluft är i likhet med självdrag att man drar in kall luft i fastigheten och drar ut varm luft vilket skapar högre uppvärmningskostnader. Vid skall vid mekanisk frånluft ska luftflödet vara minst 0,35 l/s per m2.

Exempel: Har man ett hus på 100 m2 med en takhöjd på 2,4 meter så innebär det att man har ca 240 m3 luft som ska bytas ut. Med ett minsta luftflöde på 0,35l/s per m2 så innebär det att man vill ha ett minsta luftflöde på frånluften i fastigheten på totalt 35 l/s, omvandlar man detta till m3/h så blir det 35×3,6 = 126 m3/h, detta innebär att man byter ut 126 m3 luft varje timme och inom två timmar har man alltså bytt ut de 240 m3 luft som fanns i fastigheten.

FX:

Med FX ventilation så fungerar det på samma sätt som med mekanisk frånluft men man återvinner en del av den värme som dras ut via frånluften genom en värmepump eller värmeväxlare. Ett exempel på FX är en frånluftsvärmepump.

FTX:

Ett FTX system är ett ventilationssystem med mekanisk till och frånluft med värmeåtervinning. Detta innebär att man kan styra både hur mycket luft man tar in i fastigheten samt hur mycket luft man drar ut ur fastigheten samt att man återvinner den värme som finns i frånluften för att värma upp tilluften som man tar in i fastigheten. 

Radonsug:

En radonsug bygger på att man sänker lufttrycket i marken under fastigheten och ventilerar ut markradonet innan det kommer in i fastigheten. En fläkt monteras i eller utanför fastigheten och man borrar sedan in under bottenplattan eller grunden till fastigheten och drar ventilationskanaler från fläkten ner i dessa hål och tätar sedan röret, genom detta ventilerar fläkten ut radongasen under platta/grunden innan den kommer in i fastigheten.

En radonsug är en bra lösning för att åtgärda markradon med en relativt låg installations och driftskostnad

FTX-ventilation - Bild på genomskärning av en villa med ett FTX system för att ge exempel på dess funktion och rördragningar
FTX-system är ett effektivt sätt att åtgärda radon från byggnadsmaterial eller en kombination av både mark- och byggradon. Ett FTX system kan även ge fler fördelar som t.ex. bättre värmeekonomi, bättre luft och mindre risk för fuktproblem i våtutrymmen.
Radionsug - Illustration
En radonsug kan vara ett effektivt sätt att åtgärda markradon, dock är effekten beroende av markförhållanden under huset.

Vill du ha hjälp med att reglera radonhalten i ditt hus?​

Hemkomfort är specialister på radon och ventilationslösningar för att få ner radonhalten. Vi finns i Skogås, Stockholm och har hjälp många kunder genom åren.
Varukorg
Rulla till toppen