Allt om radon och ventilation

Jag har friskluftsventiler hemma, kan jag stänga dem?

Det rekommenderas inte att du stänger dina friskluftsventiler hemma. Att stänga sina friskluftsventiler gör att ventilationen i fastigheten påverkas och kan orsaka dålig inomhusluft, höga radonhalter, mögel och röta och om du bor i lägenhet kan det även påverka grannarnas ventilation.

Inomhusluften innehåller fukt och föroreningar. En del tillförs av oss människor själva när vi andas, duschar, diskar, tvättar och lagar mat. Även de maskiner och material som finns i hemmet tillför partiklar och gaser till luften. Det kan även finnas skadligt radon som kommer ifrån mark eller byggnadsmaterial.

Bristfällig ventilation kan medföra att luften till slut blir rentav ohälsosam. Koncentrationen av föroreningar ökar och luftfuktigheten blir för hög.  Fukten fäller ut som kondens, främst på kalla ytor som kallvattenledningar och fönster, men sätter sig också på väggar och inredning och orsakar mögel och röta, vilket i sin tur gör luften ännu mer hälsovådlig.

God ventilation gör skillnad för din luftkvalitet, se gärna mer kring effekten av god ventilation här.

Rulla till toppen