Referensobjekt och effekt av våra installationer

Vilken skillnad gör egentligen ett FTX system för luftkvaliteten i ett hus och hur väl kan man ta bort radon med ventilation? För att svara på dessa och andra frågor har vi i samband med åtgärder gjort referensmätningar innan, under och efter installation av våra åtgärder för att se effekten av dessa. Nedan kan du läsa mer kring effekten av olika typer av åtgärder samt även svar på frågorna ovan inom ventilation samt radon.  

Radonsanering

-89% minskning av radonhalt i radhus

Se effekten av att installera ett FTX system i ett radhus på 115 m2 (byggår 1962) med radon från byggnadsmaterialet (blåbetong medel-högstrålande) samt radon från marken.

Ventilation

Se effekten av att både installera och utföra service av FTX ventilation i en villa. Referensobjektet innehåller både en fastighet med och utan radonproblem samt befintlig FTX-ventilation.

Rulla till toppen