Allt om radon och ventilation

Finns det radon i alla hus?

Det finns radon i alla hus då uran som sönderfaller till radium och i sin tur därefter till radongas finns naturligt förekommande i våra berg-och jordarter, dock kan halterna vara mycket låga i många fall. På Sveriges geologiska institut har man gjort en kartläggning över uranhalterna in marken och vilka nivåer av gammastrålning som förekommer naturligt i marken och sammanställt detta i en interaktiv karta som du finner här. Bor man i ett område med höga halter uran i marken kan det bara en bra idé att göra en mätning i sitt hus för att se om fastigheten har förhöjda radonhalter. Mätdosor för radonmätning kan du beställa här.  

Uranium till Radium till Radon
Varukorg
Rulla till toppen