FTX-ventilation

Sänk din energiförbrukning med upp till 6000 kWh/år 

Luften i ett hus ska vara utbytt efter ca två timmar och många svenska bostäder ligger långt under detta krav.

Med FTX-ventilation får du ett välbalanserat ventilationssystem där värmen återvinns och du kan styra luften dit den ska för att skapa en bra inomhusmiljö och ger möjlighet till att sänka husets uppvärmningskostnader. 

Värmeåtervinning - FTX ventilation

Vad är FTX-ventilation?

FTX är en mekanisk från-och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

 • F = frånluftsventilation
 • T = tilluftsventilation
 • X = värmeväxling, värmeåtervinning

Denna ventilationslösning blir allt vanligare och innebär frånluftsventilation i badrum, WC, kök, tvättstuga och biutrymmen. Den friska luften tas in genom tilluftsventilation i sovrum, vardagsrum, och övriga sällskapsrum. Ett ventilationsaggregat sköter hela ventilationssystemet och detta placeras i köket, på vinden eller i ett biutrymme.

Mindre risk för fuktproblem

Med en FTX-ventilation inomhus minskar du risken för fuktproblem. Luften kan cirkulera obehindrat och du får ett mer välmående hus.

Renare inomhusluft

Ett FTX-system har effektiva filter som filtrerar bort partiklar som damm, pollen och andra föroreningar. Med styrbar luftomsättning kan du även sänka radonhalten i inomhusluften.

Tystare inomhus

FTX-ventilation har en lägre ljudnivå jämfört med ex. friskluftsventiler som släpper in ljud utifrån obehindrat. Och med ljuddämpare kan man enkelt förhindra ventilationsljud inomhus. 

FTX-ventilation ger ett bättre inomhusklimat

Ett FTX ventilationssystem ger dig ett jämnt och friskt inomhusklimat samtidigt som du spar energi och du får:

 • En tyst ventilationslösning.
 • Ventilation anpassad efter behov.
 • Tempererad friskluft in i bostaden där upp till 85 procent av värmen kan återvinnas.
 • Inga temperatursvängningar inomhus oavsett årstid eller väder.
 • Filtrerad luft på såväl från- som tilluften där smuts och pollen fångas upp i ett filter.
 • Inga problem med att det drar kallt, vilket det kan göra vid installation av friskluftsventiler.
 • En ekonomisk lösning i och med att man återvinner värmen från inomhusluften istället för att skicka ut den varma luften och ta in kall friskluft.
 • Konstant luftomsättning som är oberoende av väder och vind.
 • En högre luftomsättning som vid förhöjda radonhalter kan bidra till att sänka dessa under gällande gräns- och riktvärde för radon, 200 Bq/m3.

Att installera FTX-ventilation medför högre installationskostnader och ventilationskanaler behöver dras till varje rum. Vi har dock lång erfarenhet och är duktiga på att finna lösningar för att dölja kanalinstallationerna i möjligaste mån. 

FTX-ventilation har även en snabb återbetalningstid – ca fem till tio år. Detta är en investering som alla fastighetsägare borde göra; om inte för ekonomin så för hälsans skull.

FTX-ventilation och energiförbrukning

 • Energieffektivitet: FTX-systemet återvinner värme från den utgående luften för att värma upp den inkommande friska luften. Detta kan leda till betydande energibesparingar, eftersom mindre energi krävs för att upprätthålla en behaglig inomhustemperatur, vilket är särskilt fördelaktigt under kallare månader.
 • Kostnadseffektivitet över Tid: Även om initiala installationskostnader för FTX kan vara högre än för traditionella ventilationssystem, kan de långsiktiga besparingarna på energikostnader göra det till en kostnadseffektiv lösning över tid.
 • Bidrag till ett Miljövänligare Hem: Genom att använda mindre energi för uppvärmning bidrar FTX-ventilation till en minskning av hemmets koldioxidavtryck, vilket är fördelaktigt för miljön.

Sammanfattningsvis erbjuder FTX-ventilation inte bara en förbättrad luftkvalitet och komfort i hemmet, utan också en energieffektiv lösning som kan minska både energikostnader och miljöpåverkan.

Tillverkare vi arbetar med:

Vi arbetar med FTX-aggregat från ledande svenska tillverkare. Vi säljer även filter till FTX-aggregat i vår webbshop.

Kontakta oss idag

Sedan 1991 har vi förbättrat ventilationer i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Vi kommer gärna till dig på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just dina behov.

Två män som står bakom 6st "Rekommenderat företag"-priser från reco.se. "Rekommenderat företag 6 år i rad".

Fyll i detta formulär så kontaktar vi dig.

Rulla till toppen