Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

FTX-ventilation

Elda inte för kråkorna

När ett hus har mekanisk fläktstyrd ventilation alternativt ventilation via självdrag tillvaratas inte den varma inomhusluften utan den försvinner ut.

Med FTX-ventilation däremot får du ett väl balanserat ventilationssystem där du inte är beroende av väder och vind utanför.

En ventilationslösning i tiden

FTX är en mekanisk från-och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

 • F = frånluftsventilation
 • T = tilluftsventilation
 • X = värmeväxling, värmeåtervinning

Denna ventilationslösning blir allt vanligare ochinnebär frånluftsventilation i badrum, WC, kök, tvättstuga och biutrymmen. Den friska luften tas in genom tilluftsventilation i sovrum, vardagsrum, och övriga sällskapsrum. Ett ventilationsaggregat sköter hela ventilationssystemet och detta placeras i köket, på vinden eller i ett biutrymme.

Ett system med många fördelar

Ett FTX ventilationssystem ger dig ett jämnt och friskt inomhusklimat samtidigt som du spar energi och du får:

 • En tyst ventilationslösning.
 • Ventilation anpassad efter behov.
 • Tempererad friskluft in i bostaden där upp till 85 procent av värmen kan återvinnas.
 • Inga temperatursvängningar inomhus oavsett årstid eller väder.
 • Filtrerad luft på såväl från- som tilluften där smuts och pollen fångas upp i ett filter.
 • Inga problem med att det drar kallt, vilket det kan göra vid installation av friskluftsventiler.
 • En ekonomisk lösning i och med att man återvinner värmen från inomhusluften istället för att skicka ut den varma luften och ta in kall friskluft.
 • Konstant luftomsättning som är oberoende av väder och vind.
 • En högre luftomsättning som vid förhöjda radonhalter kan bidra till att sänka dessa under gällande gräns- och riktvärde för radon, 200 Bq/m3.

Att installera FTX-ventilation medför högre installationskostnader och ventilationskanaler behöver dras till varje rum. Vi har dock lång erfarenhet och är duktiga på att finna lösningar för att dölja kanalinstallationerna i möjligaste mån. Ta även med i beräkningen att du i slutändan spar pengar med ett välfungerande och effektivt ventilationssystem.

Kontakta oss gärna

Vi har mer än 28 års erfarenhet av förbättring av ventilation i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Vi kommer gärna till er på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just era behov.

Varmt välkommen att kontakta oss!