FTX-ventilation

En ventilationslösning med värmeåtervinning

När ett hus har mekanisk fläktstyrd ventilation alternativt ventilation via självdrag tillvaratas inte den varma inomhusluften utan den försvinner ut.

Med FTX-ventilation däremot får du ett väl balanserat ventilationssystem där du inte är beroende av väder och vind utanför.

Vad är FTX-ventilation?

FTX är en mekanisk från-och tilluftsventilation med värmeåtervinning.

Denna ventilationslösning blir allt vanligare och innebär frånluftsventilation i badrum, WC, kök, tvättstuga och biutrymmen. Den friska luften tas in genom tilluftsventilation i sovrum, vardagsrum, och övriga sällskapsrum. Ett ventilationsaggregat sköter hela ventilationssystemet och detta placeras i köket, på vinden eller i ett biutrymme.

Till och frånluftsventilation - Illustration

FTX-ventilation ger ett bättre inomhusklimat

Ett FTX ventilationssystem ger dig ett jämnt och friskt inomhusklimat samtidigt som du spar energi och du får:

Att installera FTX-ventilation medför högre installationskostnader och ventilationskanaler behöver dras till varje rum. Vi har dock lång erfarenhet och är duktiga på att finna lösningar för att dölja kanalinstallationerna i möjligaste mån. Ta även med i beräkningen att du i slutändan spar pengar med ett välfungerande och effektivt ventilationssystem.

Kontakta oss gärna

Vi har mer än 30 års erfarenhet av förbättring av ventilation i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Vi kommer gärna till er på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just era behov.

Kontakta oss för att se om FTX fungerar i din bostad

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken

Kundomdömen från Reco