Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonmätning

Den första åtgärd man ska göra är att mäta radonhalten. Radonmätningen utförs med spårfilm. För att få ett säkert årsmedelvärde måste mätningen utföras under perioden oktober-april och då vara minst två månader lång. Det uppmätta årsmedelvärdet skall enligt myndigheternas rekommendationer inte överstiga 200 Bq/m3. Radonmätning måste utföras med en dosa per våningsplan med vistelserum. Läs mer om radonmätning på » www.radonova.seVi kan också bistå med kortare mätperioder från 24 timmar till 10 dygn, vilka endast kan användas som indikationer om årsmedelvärdet. Lämpligt vid köp eller försäljning av hus.Spårfilmsdosor för lång (2 mån) eller kort (10 dagar) mätperiod kan köpas av oss till ett pris från 550 kr inkl. moms, porto. Använd nedanstående beställningsformulär.För mer information eller frågor, » kontakta oss!

TRE STEG MOT EN BÄTTRE INOMHUSMILJÖ

Mät

Den första åtgärden är alltid att utföra en radonmätning för att se om din fastighet klarar gränsvärdet. Beställ mätdosor redan här.

Utvärdera

Om värdet i din fastighet innehåller för höga värden av radon kan vi föreslå förslag på åtgärder som passar just din fastighet. Kontakta oss här.

Sanera

Oavsett var ifrån radonet kommer ifrån eller hur höga halter av radon din fastihget har, kan våra kunna experter hjälpa er med en bättre inomhusmiljö. Kontakta oss redan idag

BESTÄLL MÄTUTRUSTNING DIREKT

(finns för långtidsmätning och korttidsmätning)
Gå direkt till vår butik