Stockholm: 08-12 22 09 60   Skövde: 0500-76 64 46   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonmätning

Pris:550.00kr1,750.00kr

En långtidsmätning med Radtrak2® ger ett korrekt årsmedelvärde. Används...

Välj alternativ
Pris:650.00kr2,250.00kr

En korttidsmätning med Rapidos+ ger en snabb indikation på radonhalten i ditt...

Välj alternativ