Allt om radon och ventilation

Vad ska jag tänka på vid sanering av radon?

Det finns många saker att tänka på vid sanering av radon men en bra sak att börja med är att göra en radonmätning för att konstatera om det finns förhöjda värden av radon. Har du efter mätning konstaterat att det finns förhöjda radonvärden så är det bra att undersöka var radonet kommer ifrån genom att göra en gammamätning för att konstatera om det finns radon från byggnadsmaterialet eller endast från marken. När du konstaterat varifrån radongasen kommer kan du enklare titta på vilken typ av åtgärd som kan vara aktuell att göra.

En bra grundläggande tanke när det gäller sanering av radon är att god ventilation är en bra grund för att sänka radonvärden både vid markradon och radon från byggnadsmaterial. 

Några typer av ventilationslösningar för sanering av radon finner ni nedan. Mer information kring olika typer av åtgärder för att sanera radon kan ni läsa om här.

Värmeåtervinning - FTX ventilation
Radonsanering med hjälp av FTX ventilation - En bra åtgärd vid både markradon och radon från byggnadsmaterial.
Radionsug - Illustration
Radonsug med utvändig fasadfläkt - Bra åtgärd vid markradon
Rulla till toppen