Allt om radon och ventilation

Hur vet jag om det är radon från marken eller byggmaterialet?

För att få reda på vart ifrån radonet kommer så behöver man göra en gammamätning av byggnadsmaterialet i fastigheten för att konstatera om det finns radon i byggnadsmaterialet eller om det endast kommer från marken. För mer information kring gammamätning, läs gärna under ”Hur mycket radon kan ett byggnadsmaterial avge”.

Man brukar vid gammamätning dela upp blåbetongen i tre olika typer beroende på dess strålningsgrad och det finns låg-, medel- och högstrålande blåbetong som delas in enligt följande:

-Lågstrålande: ca 0,25–0,55 µSv/h avger ca. 25–200 Bq/m3

-Medelstrålande: ca 0,60–0,80 µSv/h avger ca. 200–350 Bq/m3

-Högstrålande: ca 0,85–1,30 µSv/h avger ca. 350–600 Bq/m3

Har man höga radonvärden är det oftast en kombination av radon från både marken och byggmaterialet eller enbart marken. 

Har du mätt upp förhöjda halter av radon och vet inte om det kommer från marken eller byggmaterialet, kontakta oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se för ett kostnadsfritt hembesök för förslag på åtgärd (inom Stockholmsområdet med omnejd). 

Blåbetong
Uranium till Radium till Radon
Markradon
Varukorg
Rulla till toppen