Allt om radon och ventilation

Hur mycket radon kan byggnadsmaterialet avge?

Ett byggnadsmaterial som avger radon kan avge allt mellan ca 10–1000 Bq/m3 men i praktiken så är det väldigt sällan det avger upp emot 1000 Bq/m3. För att få en indikation ungefär hur mycket radon ett byggnadsmaterial avger så kan man göra en gammamätning som även kan avslöja om det finns till exempel blåbetong i väggarna eller golvet i en fastighet. När man gör en gammamätning så mäter man gammastrålningen från vägg eller golv och om miljödosekvivalentraten är över 0,3 µSv/h (mikrosievert) så kan det innebära att man har radon från byggnadsmaterialet.

Man brukar vid gammamätning dela upp blåbetongen i tre olika typer beroende på dess strålningsgrad och det finns låg-, medel- och högstrålande blåbetong som delas in enligt följande:

-Lågstrålande: ca 0,25–0,55 µSv/h avger ca. 25–200 Bq/m3

-Medelstrålande: ca 0,60–0,80 µSv/h avger ca. 200–350 Bq/m3

-Högstrålande: ca 0,85–1,30 µSv/h avger ca. 350–600 Bq/m3

Tror du att du har blåbetong hemma eller har förhöjda radonhalter och vet inte om det kommer från marken eller byggmaterialet, kontakta oss på 08-604 97 00 eller maila på info@hemkomfort.se för ett kostnadsfritt hembesök för förslag på åtgärd (inom Stockholmsområdet med omnejd). 

Radonmätning - Hemkomfort RadonSpecialisten
Gammamätning
Exempel på hur blåbetong kan se ut, ofta är den dock målad på eller har någon annan typ av ytskikt vilket göra att det kan vara svårt att se om det är blåbetong.
Rulla till toppen