Allt om radon och ventilation

Är radon ett dolt fel?

Radon i en fastighet utgör normalt inte ett dolt fel då det ingår i köparens undersökningsplikt att undersöka om det finns radon. Finns det ingen radonmätning gjord kan det vara bra att ta med villkor kring att det ska göras samt hur ett eventuellt förhöjt radonvärde ska hanteras i köpekontraktet. 

Saknas det en radonmätning i samband med köp och sälj av hus kan man använda sig av en elektronisk radonmätare för att få en snabbare mätning. Elektroniska mätdosor kan mäta under en kortare period, från 48 timmar, men ger även en indikation redan efter 10–15 minuter. Med en elektronisk mätning kan du ofta även se värdet direkt på mätaren eller via en applikation. En elektronisk mätning kan även visa mer tydligt hur ventilation och andra åtgärder påverkar radonhalten då man via en graf kan följa radonhalten under mätperioden och då även se hur eventuella korrigeringar i ventilationen påverkar radonhalten.

Önskar du hyra en elektronisk radonmätare? Kontakta oss på 08-50 92 20 50 eller maila på info@hemkomfort.se så hjälper vi dig.

Rulla till toppen