Radon och ventilation - Hemkomfort RadonSpecialisten

Hemkomfort – Din specialist på mätning & sanering av radon, OVK & FTX-ventilation

Beställ radonmätning idag!

Radonmätning, radonsanering och ventilation

Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Vår omfattande verksamhet har givit oss ingående kunskaper och erfarenheter av de olika problem som måste lösas i samband med radonsaneringar. Vi har gått SSM:s kurs i åtgärder mot radon samt utfört tusentals saneringar med gott resultat. Vi erbjuder snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet. Vi arbetar i större delar av landet så som bland annat Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skövde.

Kundomdömen från Reco

Sex steg mot en bättre inomhusmiljö, utan radon

 1. Radonmätning

  Om du misstänker att sin fastighet innehåller för höga värden av radon bör du genomföra en radonmätning för att se om fastigheten klarar gränsvärdet. Beställ mätutrustning.

 2. Radonbesiktning

  Efter radonmätningen gör vi en besiktning för att undersöka var ifrån radonet kommer.

 3. Offert med åtgärdsförslag

  Om din fastighet innehåller för höga värden av radon kommer vi med förslag på åtgärder som passar din fastighet.

 4. ROT-avdrag

  Vi hjälper dig att söka ROT-avdrag efter utförd installation.

 5. Radonsanering

  Oavsett var radonet kommer ifrån eller hur höga halterna av radon är, hjälper vi er med en bättre inomhusmiljö.

 6. Kontrollmätning

  Efter radonsaneringen behöver du göra en kontrollmätning, vilken görs på samma platser som radonmätningen.

Läs mer om radon

Radonmätning

När ska du mäta radon?

Vid husköp eller renovering

Radon räknas inte som ett dolt fel vid husköp. Kontrollera därför med mäklaren om det har genomförts några radonmätningar tidigare, annars mät. Genomför också en radonmätning vid ny-, om- och tillbyggnad.

När du tror att det finns

Om du vet att huset ligger i ett utsatt område eller har byggts med blåbetong bör du genomföra en radonmätning.

Vid ny ventilation

Om du har förändrat ventilationen eller installerat ett nytt uppvärmningssystem bör du genomföra en radonmätning.

Läs mer om radonmätning

Ventilation

Vill du ha hjälp att förbättra ventilationen i din fastighet?

Installation

Vi installerar alla typer av ventilationssystem

Service

Vi servar befintliga ventilationssystem

Rengöring och injustering

Vi rengör och justerar befintliga ventilationssystem

Läs mer om ventilation
Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken