Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Radonmätning, radonsanering & Ventilation

Hemkomfort är ett familjeföretag som sedan 1991 förbättrat inomhusmiljön genom ventilation samt sanering av radon i villor, radhus och flerfamiljshus. Vår omfattande verksamhet har givit oss ingående kunskaper och erfarenheter av de olika problem som måste lösas i samband med radonsaneringar. Vi har gått SSM:s kurs i åtgärder mot radon samt utfört tusentals saneringar med gott resultat. Vi erbjuder snabb specialisthjälp med att klarlägga status på radon och vilka åtgärder som behövs för att husets radonhalt skall ligga under gränsvärdet. Vi arbetar i större delar av landet så som bland annat Stockholm, Göteborg, Skövde, Jönköping, ÖrebroUppsala & Västerås.

SNABB & FACKMÄSSIG SERVICE

 Vi erbjuder snabb specialisthjälp hela vägen!

SSM-UTBILDADE

Vår personal följer Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer.

GARANTERADE RESULTAT

Vi vet vilka åtgärder som behövs för att radonhalten skall ligga under gränsvärdet. 

Kontakta oss

Stockholm/Mälardalen 
08-604 97 00
info@hemkomfort.se

Jonas Krylborn
Mobil: 070-878 65 65
E-post: jonas.krylborn@hemkomfort.se

Per Nauter
Mobil: 073-985 00 80
E-post: per.nauter@hemkomfort.se

Västra Götaland
0500-45 97 00
info@hemkomfort.se

Niclas Zachrisson
Mobil: 070-830 10 90
E-post: niclas.zachrisson@hemkomfort.se 

 

Vi finns nära dig!

Med huvudkontor i Stockholm och med filial i Skövde täcker vi in Mälardalen och Västra Götaland men tar uppdrag i hela landet.

RADONMÄTNING

Den första åtgärd man ska göra är att mäta radonhalten. Mätningen utförs med spårfilm. För att få ett säkert årsmedelvärde måste mätningen utföras under perioden oktober-april och då vara minst två månader lång. Det uppmätta årsmedelvärdet skall enligt myndigheternas rekommendationer inte överstiga 200 Bq/m3. 

BESTÄLL DIN MÄTUTRUSTNING IDAG