Ventilation

En god luftkvalitet är viktigt för de som vistas i en bostad men också för bostaden. För låg luftomsättning kan i sämsta fall leda till sjukdomssymtom och bl.a. koncentrationssvårigheter.”Jag sover mycket bättre sedan ni förbättrat ventilationen” är en kommentar vi ibland möter när vi reducerat radonhalten genom att montera in en ventilationsanläggning. Den bättre sömnen är resultatet av den förbättrade luftkvaliteten eftersom vi ökat luftomsättningen genom ventilationsanläggningen.Ytterligare en positiv effekt är att materialet i byggnader mår bra av en god ventilation.Hemkomfort arbetar dagligen med att lösa ventilationsproblem i bostäder. Vi samarbetar med leverantörer av ventilationsaggregat med värmeåtervinning för energieffektiva lösningar.Kontakta oss för att boka ett besök så lämnar vi offert med garanti.Läs mer på Energimyndigheten och Boverket.