Ventilation

Viktigt med god ventilation

Att det är viktigt att sörja för god ventilation är något de flesta är medvetna om, men ändå vistas vi många gånger i dåligt ventilerade lokaler eller bostäder med trötthet, huvudvärk och i värsta fall utvecklande av allergier som följd. Dålig ventilation kan även bidra till att byggnaden blir sjuk då luftfuktigheten kan bli för hög och orsaka skador på material eller tillväxt av mögel. För att skapa en god inomhusmiljö och undvika problem med fukt, mögel och dålig luft behövs en väl fungerande ventilationslösning som tar in ren och frisk luft och ser till att den gamla, dåliga luften förpassas ut.

Radon

Det finns ytterligare en viktig orsak till att ha en tillräcklig och väl fungerande ventilationslösning och det är förhöjda radonhalter. För att se om du har för höga radonvärden i byggnaden börjar du med att göra en radonmätning.  

ROT-avdrag

ROT-avdraget är 30 % av arbetskostnaden dock max 50 000 kr per person. Det är vi som ansöker om rot-avdraget och summan dras av på fakturan dock förbehåller vi oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås. 

För en villa med två ägare finns alltså 100 000 kr i utrymme. Observera att bidraget sammankopplas med bidrag för hushållsnära tjänster vilket innebär att utrymmet redan till viss del kan vara intecknat.

Mer information om ROT-avdraget kan du hitta på Skatteverket. 

Rot-avdrag Skatteverket

Spar energi med rätt ventilation

Att välja och installera rätt typ av ventilationslösning bidrar även till att spara energi. 

Olika ventilationslösningar

Självdragssystem (S)

En ventilationslösning som är vanligt förekommande och innebär att frisk luft kommer in i byggnaden genom otäta fönster och dörrar, alternativt genom friskluftsventiler i väggar eller fönster. Det skapas här ett naturligt undertryck i byggnaden i och med att den varma inomhusluften stiger uppåt och försvinner ut genom ventilationskanalerna i badrum, WC, kök, tvättstuga och biutrymmen. För att ett självdragssystem ska fungera tillfredställande krävs att en tillräcklig mängd frisk luft ska ta sig in i såväl som ut ur byggnaden. Effektiviteten hos ett självdragssystem påverkas i hög grad av temperaturskillnaderna mellan inomhus- och utomhusluften. Ju större skillnaden är desto bättre ventilation. Av den anledningen fungerar självdrag bäst vintertid.

Mekanisk frånluftsventilation (F)

Friskluften kommer här liksom vid självdrag in genom otäta fönster och dörrar, alternativt genom friskluftsventiler i väggar eller fönster. Här får dock inomhusluften hjälp av en mekanisk fläkt att försvinna ut genom olika ventilationskanaler, vilket är den stora skillnaden mellan självdragsventilation och mekanisk frånluftsventilation. En mekanisk fläkt installeras direkt i avsett utrymme så som tak, vind eller ett biutrymme. 

Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)

Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning blir ett allt mer vanligt val av ventilationslösning och innebär frånluftsventilation i badrum, WC, kök, tvättstuga och biutrymmen. Den friska luften tas in genom tilluftsventilation i sovrum, vardagsrum, och övriga sällskapsrum. Ett ventilationsaggregat som placeras i köket, på vinden eller i ett biutrymme sköter hela ventilationssystemet. Läs mer om FTX-ventilation.

För mer information gällande ventilation se nedanstående video från Svensk Ventilation:

Kontakta oss gärna

Vi har mer än 30 års erfarenhet av förbättring av ventilation i befintliga bostäder, många gånger i kombination med förhöjda radonhalter. Vi kommer gärna till er på ett hembesök för råd och kostnadsförslag om hur en ventilationslösning skulle kunna se ut för just era behov. Varmt välkommen att kontakta oss! Läs mer på Energimyndigheten och Boverket.

Gå till butiken - Hemkomfort RadonSpecialisten

Butik

Vill du beställa en radonmätning för din villa, ditt radhus, lägenhet, fastighet eller arbetsplats?

I behov av nya filter till ditt ventilationssystem?

Till butiken

Kundomdömen från Reco