Stockholm: 08-604 97 00   Skövde: 0500-45 97 00   E-post: info@hemkomfort.se 

Vad är radon?

Av radon bildas i sin tur radondöttrar. Det är strålningen från dessa som kan ge höga stråldoser i bostäder.

Radondöttrarna fastnar ofta på dammet i luften. När man andas in luft som innehåller radondöttrar fastnar en del av dem i lungorna. Den strålning radondöttrarna då avger kan bidra till att lungcancer uppkommer.

Byggmaterial som innehåller Radium kan avge radon till inomhusluften. Få byggmaterial innehåller så mycket Radium att de avger större mängder Radon; trä innehåller exempelvis nästan inget Radium alls. Ett material som innehåller mycket Radium är alunskifferbaserad blågrå lättbetong – “blåbetong” – som tillverkades mellan 1929 och 1975.

Jordarter och berggrund som innehåller radium avger Radon till markluften. Den radonhaltiga markluften kan sugas in till inomhusluften genom otätheter i husgrunden och ge upphov till höga radondotterhalter. Risken för radon från marken måste beaktas för 80% av Sveriges yta.

Hur farligt är det?

leakageDet är osäkert hur stor risken för cancer är till följd av strålning från radondöttrar. Radonrisken är dock så hög att det är angeläget att vidta åtgärder i bostäder.
Källa:RADON i bostäder, Strålsäkerhetsmyndigheten, sep. 1990.

På SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten – finns mer information om radon.
» Klicka här för att gå till webbplatsen.