Filter HERU 160 S EC-y1 (NextGen)

Filterset HERU 200/300 S EC-y1/y2 (NextGen)

1195,00 kr finns som abonnemang

Specifikationer

Filterset HERU 200/300 S EC-y1/y2 (Nextgen)

Dessa påsfilter ePM1 65% passar i HERU S energiåtervinningsaggregat.
Kittet innehåller två filter, samma storlek för både till- och frånluft.

Nedan har du en instruktionsvideo från Östbergs för hur du byter filter på ditt Heru S aggregat.

Hur du installerar filtret

Ventilationsaggregatets filter är en viktig komponent i ditt ventilationssystem som säkerställer bra luftkvalitet samt skyddar ditt aggregat. När du ska byta filter i ditt aggregat så kan du följa stegen nedan:

 1. Börja med att stänga av ditt aggregat. Detta gör du enklast genom att dra ut säkringen, slå av brytaren till aggregatet eller dra ut stickproppen till aggregatet om det har en sådan.
 2. När du slagit av strömmen till ditt ventilationsaggregat så kan du öppna luckan på ditt aggregat, lokalisera dess filter, och ta ut dessa.
 3. I samband med bytet av filter kan det även vara bra att dammsuga aggregatet vid behov.
 4. När du sätter i dina nya filter så är det viktigt att dessa sätts i åt rätt håll. För att säkerställa detta kan du titta om filtret har en flödesriktningspil på filterkassetten, pilen ska då sitta i luftens riktning. Har du påsfilter i ditt aggregat så ska påsarna sitta i luftens riktning.
 5. För grovfiltret har luftflödets riktning ingen betydelse.

Vad innebär det att teckna filterabonnemang?

En viktig komponent i ditt aggregat är dess filter som både skyddar aggregatets fläktar och säkerställer att luften som tas in i huset är ren från partiklar.

För att säkerställa aggregatets funktion bör filter kontrolleras minst en gång var sjätte månad samt bytas minst en gång per år. Bytesintervallet om ett byte per år är krav för att garanti ska gälla för aggregatet. För att underlätta processen kring filterbytet så erbjuder vi ett filterabonnemang utan bindningstid och uppsägningstid där vi skickar ut ett nytt filter till dig när ditt gamla filter är redo att bytas ut.

Ett filterabonnemang är även en bra försäkring om du skulle få problem med ditt aggregat under garantitiden då du enkelt kan visa för leverantören av aggregatet att orginalfilter använts under garantiperioden vilket är ett krav från samtliga leverantörer. Samtliga filter som vi säljer är originalfilter från tillverkarna om inte annat specifikt anges.

När du tecknat ett abonnemang kan du enkelt logga in på vår hemsida för att komma åt din prenumeration och se status på ditt abonnemang, dina leveranser samt avsluta abonnemanget om du önskar det.

Vid frågor kring vårt filterabonnemang kontakta oss gärna på 08-604 97 00 eller info@hemkomfort.se.

Varför ska jag använda originalfilter?

Att använda sig av originalfilter säkerställer att du får ett filter anpassat specifikt för ditt aggregat med rätt filtreringsförmåga samt rätt tryckfall för att säkerställa ditt ventilationsaggregats funktion och livslängd.

Tillverkarna av ventilationsaggregaten kräver även ofta att man kan påvisa att originalfilter har använts under garantitiden för att full garanti ska gälla. Samtliga originalfilter är klassade enligt ISO 16890 som ställer krav på filtrets filtreringsförmåga.
Risken med ett felaktigt filter är att luftkvalitet blir sämre och att tryckfallet blir högre vilket gör att aggregatets fläktar får jobba hårdare och i sin tur förbrukar mer energi.

Om aggregatet inte är tryckstyrt kan felaktigt filter även innebära att injusteringen av luftflöden som är gjord för aggregatet blir felaktiga då dessa är gjorda med tillverkarens originalfilter och anpassade utifrån dess tryckfall och kvalitet.

En bra sak att kontrollera när du köper filter är att det är Euroventcertifierat och klassat enligt ISO 16890 med rätt filterklass.

Förbättra luftkvaliteten inomhus

Att producera bra och nyttig inomhusluft är den viktigaste uppgiften för ett ventilationsaggregat.

Inomhusluften bör vara fräsch, ren och fri från lukt, drag och damm. Dålig inomhusluft kan leda till att man får besvär som i värsta fall kan medföra allvarliga sjukdomar.

Ventilationsaggregatets filter är det som påverkar inomhusluftens kvalitet mest. Filter av god kvalitet med de rätta måtten filtrerar effektivt ut skadliga luftföroreningar och partiklar.

Det är de små partiklarna i inomhusluften som är de farligaste för andningsorganen. Den nya ISO 16890-standarden definierar nivån för filtrering av ventilationsluft utifrån partikelstorleken ännu noggrannare än förut. Försäkra dig om att dina utbytesfilter är klassade enligt den nya ISO 16890-standarden. Mer information kring filterklasser finner du nedan.

Standard i de flesta nyare aggregaten för privatbostäder är idag F7/ePM1 på både till och frånluft. F8-F9 används generellt inte i bostadshus utan huvudsakligen på andra platser där kraven på filtrering är högre. Ett filter i F7-klassen tar upp farliga partiklar som kan leta sig in från utomhusmiljö t.ex. pollen, avgaser och andra utsläpp.

Vad dina filter tar upp för partiklar beror på vilken filterklass dessa har. Filter kan delas upp i två huvudgrupper: Grovfilter och finfilter.

Grovfilter

Ett grovfilter har hög genomsläppningsgrad och används för att fånga upp större partiklar och belastas därmed ofta inte lika hårt som finfilter och därmed blir livslängden ofta längre för dessa filter. Här är de vanligaste klasserna på grovfilter:

 • G2
 • G3
 • G4

Finfilter

Finfilter är som namnet anger ett finare filter med högre filtreringsgrad än grovfilter. Finfilter finns i följande filterklasser:

 • F5
 • F6
 • F7
 • F8
 • F9

Sedan 1 juli 2018 använder man även en ny klassning av filter som ersätter den gamla klassificeringen. Kort om denna filterklassning finner du nedan.

De nya filterklasserna

Filtren mäts och klassas separat för partiklar i tre olika storleksfraktioner, och en sifferbeteckning visar hur stor andel av partiklarna som filtret skiljer av. Filtren deklareras med både klass och avskiljningsförmåga i viktprocent, där procenttalet är avrundat nedåt till närmaste femtal. För att få klassas måste ett filter avskilja minst 50 viktprocent av partiklarna i storleksklassen.

Klass enligt
ISO 16890

ePM1

ePM2,5

ePM10

grov

Avskiljningsförmåga

50 – 95 %

50 – 95 %

50 – 95 %

inget krav

Partikelstorlek:

< 1 µm*

< 2,5 µm*

< 10 µm*

alla storlekar

Exempel på partikelstorlekar

 • mindre än 1 µm*
  Sotpartiklar från dieselavgaser och förbränning, virus, smog
 • 1 – 10 µm*
  Partiklar från däckslitage, oljerök, mögelsporer
 • Större än 10 µm*
  Pollen, grovt damm

Källa: Svenskventilation

Varukorg
Rulla till toppen